Troepenscheiding in voorbereiding na bestand Grozny

MOSKOU, 23 AUG. De Russische strijdkrachten in Tsjetsjenië bereiden hun terugtrekking voor uit het bergachtige zuiden van de deelrepubliek, zoals gisteren in een bestand is afgesproken. Voor de hoofdstad Grozny worden gemeenschappelijke patrouilles met de rebellen voorbereid.

Dit hebben Russische legerwoordvoerders vanmorgen gezegd tegen Russische persbureau's. Hun opmerkingen duiden erop dat het staakt-het-vuren standhoudt dat president Jeltsins veiligheidsadviseur Aleksandr Lebed en de chef-staf van de rebellen, Aslan Maschadov, gisteren in een dorp in de buurt van Grozny hebben gesloten en dat vanochtend om tien uur onze tijd is ingegaan. Eerdere bestanden in Tsjetsjenië zijn geschonden, maar tot het middaguur vandaag was het in het land op incidenteel geweervuur na rustig. Over dat incidentele schieten beklaagden zich beide partijen; er werd één Rus gedood.

Het was vanochtend echter nog onduidelijk in hoeverre president Boris Jeltsin Lebeds optreden steunt. Jeltsin heeft gisteren bij zijn terugkeer in het Kremlin in een kort gesprek op de Russische televisie opmerkelijke kritiek geuit op zijn persoonlijke vertegenwoordiger in Tsjetsjenië en daarmee vraagtekens geplaatst bij het bestand en Lebeds principe-akkoord met de Tsjetsjenen. Dat akkoord was op dat moment bekend, al ontbraken de details nog.

“Ik ben niet volledig tevreden over Lebed. We moeten niet vergeten dat hij de kiezers voortdurend beloofde dat hij het Tsjetsjeense probleem zou oplossen als hij macht had. Nu heeft hij macht, maar helaas zijn de resultaten van zijn werk nog niet zichtbaar”, zei Jeltsin in een kort tv-intervieuw.

In de loop van de dag moet Lebed Jeltsin verslag uitbrengen van zijn missie. Dat zou aan het begin van de middag gebeuren, maar Lebeds medewerkers zeiden op dat moment niets van een gesprek af te weten. Het is Lebeds bedoeling morgen naar Grozny terug te keren.

Lebed zei gisteravond met de Tsjetsjeense legerleider Maschadov te hebben afgesproken dat de Russische eenheden zich zullen terugtrekken uit verschillende districten in het zuiden van Tsjetsjenië. De eenheden in de hoofdstad Grozny trekken zich vanaf vanmiddag terug op hun twee bases buiten de hoofdstad. Morgen moet met de rebellen een gemeenschappelijk hoofdkwartier zijn ingericht.

Pag.5: Lebed voorspelt kritiek op Tsjetsjenië-akkoord

Lebed kondigde aan morgen met een ontwerp-akkoord over de status van Tsjetsjenië, de inzet van de nu 20 maanden durende oorlog, naar Grozny terug te keren. “Men moet resoluut optreden om dit bloedige bacchanaal te beëindigen. De grondwettelijke orde kan niet worden hersteld met bombardementen en artilleriebeschietingen”, aldus Lebed.

Hoewel Lebed onderstreepte dat “ik hier het bevel voer”, erkende hij dat er verzet tegen zijn optreden in Tsjetsjenië bestaat. De afgelopen week gingen generaals ter plaatste rechtstreeks tegen zijn wensen in door de rebellen die Grozny sinds 6 augustus bezet houden te dreigen met “de meest drastische maatregelen”. “Ik voorspel aanvallen van agressieve patriotten en agressieve democraten voor de ondertekening van dit akkoord”, zei Lebed. “Iedereen die ongelukkig is mag klagen, inclusief de president en God de Allerhoogste zelf.”

Jeltsins opmerking over Lebed versterkte de indruk dat 'iemand' hoopt dat Lebed 'zijn nek breekt' over de Tsjetsjenië-kwestie, zoals deze zelf eerder heeft gezegd. Jeltsin heeft Lebed anderhalve week geleden 'ruime bevoegdheden' gegeven, maar niet ruim genoeg om de troepen ter plaatse orders te geven.

De commandant van de strijdkrachten in Tsjetsjenië, generaal Vjatsjeslav Tichomirov, heeft zich nog niet over het bereikte bestand uitgesproken. Tichomirov was de man die dinsdag dreigde een massale aanval op Grozny te ontketenen. Lebed heeft in de nacht van woensdag op donderdag uren met hem gesproken maar Tichomirov heeft zich over die ontmoeting niet uitgelaten.

Vlak voordat Lebed gisteravond zijn akkoord met de Tsjetsjeense legerleider Maschadov sloot, meldde het Russische persbureau Interfax op grond van 'militaire bronnen' dat zojuist vijftig Russische soldaten waren gesneuveld in een Tsjetsjeense hinderlaag. Ze maakten deel uit van een verkennings-eenheid in Grozny. Het bericht werd niet door de rebellen bevestigd en er is daarna niets meer van gehoord. Maar het haalde net het belangrijkste avondjournaal en wierp een schaduw over Lebeds optreden.

    • Hans Nijenhuis