Toyota schrapt in België reclametekst

BRUSSEL, 23 AUG. De importeur van Toyota in België heeft onder druk van de extreem-rechtse organisatie Voorpost de reclamecampagne voor de terreinwagen RAV4 aangepast. Op affiches was het Engelse woord “emotions” te lezen. Organisaties als Voorpost verzetten zich tegen het gebruik van het Engels in Vlaamse of Nederlandse reclameboodschappen.

Over de slogan “Emotions RAV4” hebben activisten de afgelopen weken op diverse plaatsen in Vlaanderen de kreet “Nederlands” gekalkt. “Dit soort acties voeren we al drie jaar”, zegt Voorpost-leider L. Vermeulen. “We zullen ermee doorgaan totdat het Engels verdwijnt uit de reclame in Vlaanderen.”

De importeur, opmerkelijk genoeg Toyota Belgium geheten, heeft nu besloten “in de mate van het mogelijke geen Engels meer te gebruiken”. “We kunnen echter niet alles aanpassen”, zegt B. Morrenne, commercieel manager van de importeur.

RAV4 is Toyota's vierwielaangedreven “Recreative Active Vehicle”. “De afkorting zullen we van de fabrikant echt niet mogen veranderen, ook als het Engelse woordgebruik moeilijk valt. Het gebruik van de Nederlandse taal is niet altijd mogelijk.”

Morrenne ontkent de campagne te veranderen onder druk van Voorpost. “De taalzuiverheid ligt echter erg gevoelig in Vlaanderen. Daar houden we nu rekening mee.”

De commercieel verantwoordelijke van Toyota in België zegt overigens “zulke hevige reacties” niet te hebben verwacht. “God weet overigens waarom Voorpost nu zijn klauwen in Toyota heeft gezet. Coca Cola en andere grote adverteerders gebruiken toch ook vaak de Engelse taal. Misschien nog wel meer dan wij.”

Volgens Morrenne had de importeur nog een andere optie gehad. Het Engelse “emotions” is met toevoeging van één accent makkelijk te veranderen in het Franse woord “émotions”. “In een tweetalig land willen we ons echter niet beperken tot één van de twee landstalen”, aldus de Toyota-woordvoerder.

Voorpost-aanvoerder Vermeulen zegt in het verleden ook actie te hebben gevoerd tegen Coca Cola. “Zij gebruikten in alle landen de landstaal, behalve in Vlaanderen.” (ANP)