Rente geldmarkt op laagste niveau

AMSTERDAM, 23 AUG. De Nederlandsche Bank heeft haar voornaamste rentetarief voor de geldmarkt, de beleningsrente, met 0,2 procentpunt verlaagd tot 2,5 procent. Dat is de laagste stand voor dit rentetarief ooit. Dit heeft de centrale bank gisteren bekendgemaakt.

De stap werd genomen nadat de Duitse centrale bank, de Bundesbank, haar beleningsrente van 3,3 procent tot 3 procent had verlaagd. Dat vertaalt zich in lagere rente op kortlopende kredieten voor consumenten en bedrijven. Leningen worden daardoor goedkoper. Ook de centrale banken van Frankrijk, België en Oostenrijk verlaagden hun rentes.

Op de financiële markten was rekening gehouden met een Duitse renteverlaging. De grote omvang ervan kwam als een verrassing. Ook de Duitse beleningsrente brak een diepterecord. Dat stamde, met 3,25 procent, uit oktober 1987, toen de centrale banken wereldwijd met een lage rente de gevolgen van de toenmalige beurskrach temperden.

Bundesbank-president Hans Tietmeyer noemde de afnemende groei van de Duitse geldhoeveelheid, de voornaamste Duitse maatstaf voor toekomstige inflatie, als reden voor de maatregel van de centrale bank. Ook wees hij op de lage Duitse inflatie van 1,6 procent, en verwees hij naar “het internationale klimaat” zonder daar verdere mededelingen over te doen.

De koers van de Franse franc veerde gisteren licht op na de bekendmaking. De laatste weken was de Franse munt sterk gedaald ten opzichte van de Duitse mark door de onzekerheid op de financiële markten over de Economische en Monetaire Unie (EMU). In september presenteren de belangrijkste Europese landen hun begroting voor 1997. Uit die begrotingen moet blijken of zij in staat zijn te voldoen aan de criteria voor het begrotingstekort en de staatsschuld, die zijn gesteld voor deelname aan de EMU in 1999. 1997 is het begrotingsjaar op basis waarvan begin 1998 wordt beoordeeld welke landen zich voor de EMU kwalificeren. De lagere rente in Europa is positief voor de economische groei en de financiering van overheden.

Op de obligatiemarkt daalde de rente op langlopende leningen. Voor tienjarige leningen daalde de rente in Nederland van 6,29 procent gisterenochtend naar 6,22 procent vandaag tegen het middaguur.