Onderzoek naar fouten justitie België

BRUSSEL, 23 AUG. De Belgische minister van Justitie Stefaan de Clerck heeft een onderzoek aangekondigd naar de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar Marc Dutroux, de man die ten minste zes meisjes ontvoerde en misbruikte.

Het controlecomité voor de politiediensten, het zogeheten Comité P, en het Hof van Cassatie moeten onderzoeken wie fouten heeft gemaakt. Net als eerder deze week gaf De Clerck toe dat justitie heeft gefaald in deze zaak.

De Clerck verklaarde dit gisteren tegenover de parlementaire commissie justitie, waar hij werd geïnterpelleerd over de rol van justitie in de affaire-Dutroux. De minister bevestigde dat al in 1993 bij de rijkswacht via een tipgever de informatie is binnengekomen dat Dutroux de ontvoering van kinderen voorbereidde. De rijkswacht van Charleroi zegt deze informatie te hebben doorgespeeld aan justitie in Luik, die belast was met het onderzoek naar de vorig jaar verdwenen meisjes Julie en Mélissa. Maar de verantwoordelijke onderzoeksrechter zegt deze tips niet te hebben gekregen.

De Clerck signaleerde gisteren een tegenstelling in de verklaringen van justitie en rijkswacht. Aan die tegenstelling zou een politie-oorlog ten grondslag kunnen liggen: de concurrentie tussen de drie verschillende politiediensten in België, die ertoe kan leiden dat men de informatie liever voor zichzelf houdt. Een andere hypothese die in de media wordt opgeworpen is dat iemand binnen de rijkswacht Dutroux, die ook spil zou zijn in een netwerk van internationale autosmokkel, beschermde.

Niet bekend

Dutroux werd in 1989 veroordeeld wegens verkrachting van minderjarigen, maar kwam in 1992 vervroegd vrij. Deze vervroegde invrijheidstelling is de afgelopen week hevig bekritiseerd. De socialistisch parlementariër Renaat Landuyt zei gisteren te vermoeden dat er van buitenaf druk is uitgeoefend op het kabinet van de toenmalige minister van Justitie Melchior Wathelet, die zijn handtekening zette onder de invrijheidstelling van Dutroux.

Gisteren is een vijfde verdachte aangehouden in de zedenzaak die België nu een week in zijn greep houdt. Het gaat om een Griekse kennis van hoofdverdachte Dutroux, die vorige week al werd aangehouden maar toen wegens gebrek aan bewijs weer werd vrijgelaten. Volgens de officier van justitie van Neufchâteau zijn er nu nieuwe elementen opgedoken die zijn aanhouding mogelijk maken. Welke elementen, wilde hij niet zeggen. De Griek wordt verdacht van bendevorming. Een zesde man wordt ondervraagd.

Intussen wordt verder gezocht naar de vorig jaar verdwenen meisjes An en Eefje en naar mogelijke andere slachtoffers van Dutroux. De huiszoekingen in de vele huizen van de verdachte worden nog eens overgedaan, met behulp van speurhonden en met speciale apparatuur en een specialist uit Groot-Brittannië. Dutroux en zijn handlanger hebben bekend zes meisjes te hebben ontvoerd. Maar op videomateriaal dat in zijn huizen in beslag is genomen, zouden veel meer kinderen te zien zijn.