Metaalsector hervat gesprek over CAO

ROTTERDAM, 23 AUG. Vakbonden en werkgevers in de metaalsector hervatten dinsdag het overleg over een nieuwe CAO. De werkgeversvereniging FME-CWM heeft de eis laten vallen dat de bonden eerst hun voorstellen over verkorting van de werkweek intrekken.

FME-CWM heeft de bonden gisteren per brief laten weten dat ze eerst wil kijken of overeenstemming mogelijk is over de loonsverhoging, de betaalbaarheid en de ombouw van de VUT en de doorbetaling bij ziekte. Volgens de werkgevers moet er op die punten resultaat te behalen zijn.

Belangrijkste knelpunt echter blijft de verkorting van de werkweek. De bonden willen in de CAO afspraken hebben waarmee ze in de individuele bedrijven een kortere werkweek kunnen eisen in ruil voor flexibilisering. FME-CWM wijst elke collectieve afspraak hierover van de hand.

De metaalwerkgevers willen bij ziekte het loon tot 85 procent aanvullen, de bonden eisen volledige aanvulling. Tegenover de looneis van de bonden van 3 procent staat het werkgeversaanbod de prijsstijging van 1,5 procent te compenseren. De bonden willen nog een jaar studeren op de manier waarop de regeling voor vervroegd uittreden kan worden omgebouwd. Werkgevers trekken uit een gezamenlijke studie naar dit probleem de conclusie dat nu al de uittredingsleeftijd omhoog moet van 60 naar 61 jaar.