MeesPierson: 67 pct meer winst

MeesPierson, de zakenbank van ABN Amro, heeft over de eerste helft van dit jaar een winst behaald van 132 miljoen. Dat is 67 procent meer dan over het teleurstellende eerste halfjaar van 1995. De bank verwacht voor geheel 1996 eveneens een hoger bedrijfsresultaat.

De resultatenverbetering komt niet geheel onverwacht. Vorige week donderdag maakte ABN Amro bij de presentatie van haar halfjaarcijfers al gewag van de goede resultaten bij MeesPierson. Moeder ABN Amro meldde een 36,3 procent hogere winst van 1,7 miljard.

MeesPierson zag in vrijwel alle bedrijfsonderdelen het resultaat verbeteren als gevolg van gunstige marktomstandigheden en de positieve invloed van in voorgaande jaren begonnen reorganisaties en nieuwe activiteiten.

De totale baten stegen ten opzichte van vorig jaar met 23 procent tot 706 miljoen, de lasten met slechts 15 procent tot 462 miljoen. De toevoeging aan de stroppenpot daalde met 12 procent.

Bij de baten steeg het renteresultaat met 13 procent tot 282 miljoen dankzij volumegroei en margeverruiming. Het provisieresultaat nam met 23 procent toe tot 288 miljoen, vooral wegens hogere provisie-inkomsten uit het effectenbedrijf en financieringsarrangementen voor grote cliënten. Als gevolg van hogere resultaten uit valutatransacties en het derivatenbedrijf steeg het resultaat uit financiële transacties - de handel voor eigen rekening - met 58 procent tot 120 miljoen.