Generaal Brinkman korpschef Rotterdam

ROTTERDAM, 23 AUG. Generaal-majoor J.W.Brinkman (48) wordt na een bliksemcarrière bij Defensie benoemd tot hoofdcommissaris van politie in Rotterdam. De ministers Dijkstal van Binnenlandse Zaken, Sorgdrager van Justitie en burgemeester Peper hebben tot deze voordracht besloten ondanks een unaniem negatief advies van de ondernemingsraad van het korps.

Brinkman is de opvolger van R. Hessing, die als ambassaderaad naar Parijs is vertrokken. Hessing moet de betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van drugs en politie verbeteren. In de politietop wordt onder meer als gevolg van de IRT-enquête de komende tijd veel gewijzigd. In Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Hollands Midden moeten nieuwe korpschefs worden benoemd.

De benoeming van Brinkman is een tegenvaller voor korpschef Van Hulst van Hollands Midden. Die moet volgens plannen van Binnenlandse Zaken bij dat korps plaats maken voor de omstreden Haarlemse korpschef Straver. Van Hulst liet de minister weten alleen bij Hollands Midden te willen vertrekken als hij in Rotterdam, Den Haag of bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) tot politiechef zou worden benoemd. Deze eisen kunnen niet worden ingewilligd, zo is gebleken. Dijkstal heeft de Tweede Kamer beloofd de 'carrousel' volgende maand gereed te hebben.

Jan Willem Brinkman (48) is opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie en volgde later de Hogere Krijgsschool. Hij heeft verschillende commandofuncties vervuld en geldt als de 'ontwerper' van de Luchtmobiele Brigade. In internationaal verband was hij werkzaam bij de Permanente Nederlandse vertegenwoordiging bij de NAVO-Raad in Brussel. Hij diende als chef van de staf van het Bosnië-Herzegovina Commando van de VN onder generaal Michael Rose. In de Landmachtstaf was hij onder meer belast met de planning van de herstructurering van de Landmacht. Hij zou volgende maand worden benoemd als commandant van de Eerste Divisie.

Pag.3: Peper heeft steeds iemand van buiten politiekorps gezocht

Burgemeester Peper heeft als korpsbeheerder na het vertrek van hoofdcommissaris Hessing direkt laten weten dat hij voor de opvolging “iemand van buiten” zocht. “Ik heb dat al eens eerder gedaan en dat is prima bevallen”, zo lichtte de burgemeester gisteren toe tijdens de presentatie van Brinkman in het stadhuis.

De ministers Dijkstal en Sorgdrager bleken de voorkeur van Peper te delen om buiten de politie te gaan zoeken. Volgens beide ministers krijgt Rotterdam met generaal Brinkman een korpschef met een generalistische achtergrond. “Brinkman heeft ruime leidinggevende ervaring opgedaan en van hem mag bovendien als planningsexpert worden verwacht dat hij een bijdrage kan leveren aan de toekomstvisie van de Nederlandse politie”, zeggen de bewindslieden.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie noemt het vertrek van Brinkman een groot verlies voor de landmacht en de defensieorganisatie. Brinkman heeft een zeer snelle en veelbelovende carrière in de landmacht gemaakt, aldus een woordvoerder. Hij werd op zijn 42ste bevorderd tot brigade-generaal.

Voorzitter K.Notenboom van de Ondernemingsraad is ontevreden over de gang van zaken: “Wij vonden dat de kandidaat binding met politie en justitie moest hebben. Dat heeft Brinkman niet.” Tussen het leger en de politie zijn volgens Notenboom grote cultuurverschillen, vooral in de besluitvorming. “Binnen defensie is geen ondernemingsraad.” De OR zal echter 'constructief' met de nieuwe korpschef gaan samenwerken. Peper benadrukte gisteren de overeenkomsten tussen het leger en de politie. “Wij zochten een manager die had bewezen met grote organisaties te kunnen omgaan. Het leger vertoont meer overeenkomst met andere organisaties voor veiligheid dan de glanzende wereld van salesmanagers.”

De voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) is eveneens fel in zijn afwijzende kritiek: “Dit is achterkamertjespolitiek die misschien wel bij paars hoort, maar waar ik me tegen verzet. Op recepties werd zelfs geïnformeerd wat de beste kandidaat zou kunnen zijn”. Hij verwijt burgemeester Peper en beide ministers “regentesk en eigenmachtig optreden”.

Brinkman zelf was ook verrast toen hij werd benaderd om Hessing op te volgen. “Ik had voor ogen mijn loopbaan in het leger af te maken. De politie Rotterdam is echter een goede, nieuwe prikkel. Operationeel was ik binnen het leger aan het eind van mijn functie.” De generaal heeft lang nagedacht, maar was overtuigd toen hij zag dat het Rotterdamse korps midden in een grote reorganisatie zit. Hij denkt een bijdrage te kunnen leveren, want hij is “operationeel ingesteld.”