Franse premier: illegalen moeten weg

PARIJS, 23 AUG. Het laatste oordeel over de tien Afrikaanse hongerstakers en ruim 300 sans-papiers in de Saint-Bernardkerk in het noorden van Parijs kwam gisteren van de Conseil d'Etat, de Franse Raad van State. Dit hoogste administratieve staatsorgaan sprak zich op verzoek van de Franse premier Juppé uit over de mogelijkheid om de protesterende immigranten die met uitzetting bedreigd worden, alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Op basis van de huidige wetgeving, zo oordeelde het Conseil d'Etat, was dat niet mogelijk.

De Franse regering had geen bedenktijd meer nodig. Premier Juppé kondigde na het advies van de raad van state aan dat slechts een enkeling onder de ruim 300 protesterende illegale Afrikanen die voornamelijk uit Mali afkomstig zijn, in aanmerking zou komen voor een verblijfsvergunning. “Die mogelijkheid laat het advies van het Conseil d'Etat open”, aldus Juppé. Alle anderen zullen per omgaande het land moeten verlaten.

De actie van de Afrikanen begon ruim vijf maanden geleden, toen een grote groep illegalen die al jaren in Frankrijk woonde en werkte, met uitzetting bedreigd werd. De grondslag daarvoor vormen de wetten die voormalig minister van binnenlandse zaken Charles Pasqua in 1993 opstelde en die het voor illegalen moeilijk maakte hun verblijf te legaliseren. Pasqua maakte bijvoorbeeld korte metten met de mogelijkheid dat kinderen met buitenlandse ouders die in Frankrijk geboren worden automatisch de Franse nationaliteit krijgen. Wie geboren wordt uit buitenlandse ouders kan slechts Frans worden als hij op zijn achttiende nog in het land woont. Ook 'gezinshereniging' werd beperkt en de mogelijkheid om door een huwelijk een verblijfsvergunnging te krijgen.

Het klimaat voor de illegalen verhardde met de nieuwe wetten. Een vrouw van een man die eerder de Franse nationaliteit had gekregen, werd niet meer toegelaten tot een ziekenhuis voor een medische behandeling. Veel Afrikanen die al jaren in Frankrijk wonen en werken, soms met tijdelijke werk- en verblijfsvergunningen, moesten plotseling vertrekken. Op straat worden de controles strenger.

In de Saint-Bernardkerk in Parijs liepen heel wat 'Franse' kinderen rond met ouders-zonder-papieren. Er zijn al dramatische gevallen geweest van kleine kinderen die mochten blijven terwijl één of beide ouders op het vliegtuig werden gezet. Sinds Pasqua en de huidige minister van binnenlandse zaken Jean-Louis Debré, wordt de uitvoering van de wetgeving steeds strenger.

Eind juni besloten tien Afrikanen in hongerstaking te gaan in de kerk. Ze namen slechts gesuikerde thee en vitamines. Hun protest werd het symbool van het verzet tegen de strengere wetten en de uitzettingen. De linkse oppositie, kunstenaars en artiesten riepen de regering op de demonstranten de gevraagde verblijfsvergunningen te geven. In de rechtse coalitie trad verdeeldheid op. Een deel van de kleine regeringspartij UDF toonde zich voorstander van een humaan beleid ten aanzien van de illegalen, terwijl de RPR van president Chirac een hardere lijn voorstond. Op last van de reegring greep de politie in en werden de hongerstakers naar het ziekenhuis versleept. Tien uur later waren ze weer terug in de kerk.

Afgelopen zaterdag verliep een ultimatum van de regering aan de hongerstakers in de kerk. Een ontruiming van de kerk werd gevreesd. Woensdagmorgen riep premier Juppé een aantal ministers terug van vakantie voor spoedberaad van het kabinet. Dezelfde dag verzamelden zich honderden demonstranten in de straten van Parijs tegen het beleid van de regering. (AFP, Reuter, AP)