Fors hoger resultaat Ten Cate

Koninklijke Ten Cate, fabrikant van hoogwaardig textiel, kunststof en rubber, heeft in de eerste zes maanden van 1996 het nettoresultaat fors zien stijgen met zestig procent tot 17,5 miljoen. Als de buitengewone baten worden weggelaten was er een nettowinststijging van 17 procent.

Het bedrijfsresultaat steeg in het eerste halfjaar van 34,2 miljoen naar 39,8 miljoen, terwijl de netto omzet met vijf procent omhoogging tot 694,5 miljoen. De investeringen zakten flink omlaag van 53,5 miljoen naar 26,3 miljoen. Het bestuur verwacht dat de “geleidelijke verbetering” in de bedrijfsvoering ook in het jaarresultaat van 1996 tot uitdrukking zal komen.