De Telegraaf streeft naar eigen tv-gids

ROTTERDAM, 23 AUG. Dagbladuitgever De Telegraaf gaat hoogstwaarschijnlijk een eigen radio- en televisiegids uitgeven die moet concurreren met de gidsen van de omroepen. Daarmee ontbrandt eveneens een strijd met andere uitgevers van dagbladen die niet kunnen achterblijven.

De stap van De Telegraaf is ingegeven door de breuk met de Tros waarvoor de uitgever meer dan dertig jaar lang het Tros Kompas heeft uitgegeven. Gisteren werd bekend dat de omroep voor de eigen gids (met een oplage van 609.000 exemplaren) in zee gaat Telegraaf-concurrent Audax. “Daardoor komen binnen de Telegraaf-organisatie ongeveer honderd mensen zonder werk te zitten,” zegt directeur mr. W. van Doorn van de Telegraaf Tijdschriftengroep. “We kunnen die ervaring niet weggooien. De meeste mensen werken al meer dan tien jaar voor het omroepblad.”

Andere dagbladuitgevers zullen nu ook met eigen initiatieven komen. “Als zich in het concurrentieveld veranderingen voordoen moet je reageren,” zegt drs J. Houwert, bestuursvoorzitter van Wegener Arcade die regionale dagbladen uitgeeft met een totale oplage van 700.000 exemplaren. Ook binnen PCM Uitgevers (onder meer Volkskrant en NRC Handelsblad) bestaan plannen voor uitbreiding van de informatie over radio en televisie. Zo zei Volkskrant-hoofdredacteur P. Broertjes onlangs in Elsevier dat de gegevens zo in een nieuw wekelijks mediakatern geschoven kunnen worden. De directie van PCM wil geen commentaar geven.

Het ligt voor de hand dat De Telegraaf ervoor zal kiezen het kleurenkatern Weekeinde dat in zowel de zaterdagedities van De Telegraaf als Nieuws van de Dag (oplage in totaal 1,25 miljoen) wordt meegegevouwen en al drie pagina's met televisiegegevens bevat, uit te bouwen tot een volwaardige programmagids. “Het produkt is er rijp voor” zegt Van Doorn. De Telegraaf zal bij de NOS een aanvraag indienen voor de publicatie van wekelijkse programmagegevens. Overigens zegt Van Doorn dat over de uitwerking nog geen definitieve beslissing is genomen.

Het beginnen van een eigen programmagids is pas mogelijk geworden sinds staatssecretaris Nuis van media-zaken vorige maand besloot het monopolie van de omroepen op het publiceren van programmagegevens te doorbreken. Het probleem is echter dat meer dan 80 procent van de Nederlanders al een omroepgids hebben die bovendien nog eens relatief goedkoop is. Verder werden veel dagbladuitgevers belemmerd door de banden die ze al met omroepen hadden. VNU geeft de bladen uit van de omroepen op Nederland 1, terwijl De Telegraaf het Tros Kompas maakte. Die laatste complicatie is nu weggenomen. Van Doorn ontkent dat eerdere plannen om de bijlage Weekeinde op te krikken tot een omroepblad tot de ruzie met de Tros hebben geleid, “al zullen bij de hoofdredactie van De Telegraaf vast wel plannen in de la hebben gelegen”.

    • Jaco Alberts