Clinton praat via boek verder met volk

WASHINGTON, 23 AUG. Juist op tijd voor de Democratische conventie die maandag in Chicago begint, ligt er een nieuw boek van president Clinton in de Amerikaanse boekwinkels. De president die op de conventie genomineerd zal worden voor een tweede termijn, zet in het boek in algemene termen zijn politieke visie uiteen.

Onmiskenbaar zijn de presidentiële toespraken van de afgelopen anderhalf jaar een belangrijke inspiratiebron voor het boek geweest.

De titel luidt Between Hope and History; Meeting America's Challenges for the 21st Century. Dat is niet alleen een toespeling op de geboorteplaats van de president - Hope, in Arkansas - maar ook een verwijzing naar het motto van het boek, dat ontleend is aan de Ierse dichter en Nobelprijs-winnaar Seamus Heany. Heany's gedicht spreekt over de zeldzame momenten van rechtvaardigheid dat “hope and history rhyme - dat hoop en de geschiedenis rijmen”.

De eerste druk van het boek telt 400.000 exemplaren, en er zijn al 100.000 extra besteld. Clinton heeft afgezien van royalty's, waardoor de prijs voor het fraaie, gebonden boekje betrekkelijk laag kon blijven: $ 16,95. Daarvoor krijgt men, zoals de auteur in het voorwoord opmerkt, een voortzetting “van de conversatie die ik met het Amerikaanse volk heb gevoerd over de bestemming van ons land”. Vier jaar geleden publiceerde Clinton in de campagne samen met zijn running mate Al Gore een pamflet met concrete verkiezingsbeloftes, Putting People First geheten.

In drie hoofdstukken (en 178 kleine pagina's met grote letters) behandelt Clinton nu de thema's Kansen, Verantwoordelijkheid en Gemeenschap. Het boek bevat geen concrete beleidsvoornemens, en evenmin autobiografische bespiegelingen of kijkjes achter de schermen (of het moet de ontboezeming zijn dat de kat van de Clintons, Socks, zijn eigen home page heeft op het World Wide Web).

Wel neemt Clinton krachtig stelling, bijvoorbeeld tegen de sigarettenfabrikanten: “De tabaksindustrie heeft niet het recht sigaretten te verkopen aan kinderen of hen aan te moedigen - direct of indirect - om te gaan roken. Dat is immoreel.” Ook herhaalt hij zijn pleidooien voor harmonie tussen de rassen, het recht op abortus en beperking van geweld op televisie. Behalve een uiteenzetting van Clintons toekomstvisie is het boek ook een verdediging van zijn eerste ambtstermijn. Zijn tegenstander Bob Dole wordt niet met name genoemd.

Zoals zoveel politici heeft Clinton een auteur in de arm genomen om, zoals dat heet, “te helpen bij de opzet van het boek”. Anders dan zijn vrouw Hillary in haar boek It takes a Village vermeldt Clinton ook de naam van zijn ghostwriter, William E. Nothdurft. Op het omslag staat als auteur vermeld President Bill Clinton, terwijl ook het copyright berust bij William Jefferson Clinton. Het boek is opgedragen aan zijn vrouw en zijn dochter.