Alleingang

Niet alleen in Frankrijk en Duitsland werd gisteren met gekruiste vingers gewacht op een renteverlaging door de Duitse Bundesbank. Ook de Nederlandsche Bank had ditmaal baat bij witte rook uit Frankfurt. De Nederlandsche Bank kampte met het probleem dat dit voorjaar, toen de gulden ongemeen sterk was, de rente geestdriftig was verlaagd tot een record niveau van 0,7 procentpunt onder de Duitse.

Dat bleek iets te enthousiast, want volgens valuta-experts gebeurde het in de kennelijke overtuiging dat de Bundesbank op afzienbare tijd ook met de rente naar beneden zou gaan. Maar de Bundesbank gaf niet thuis. Het renteverschil met Duitsland bleek plotseling erg groot, en de gulden verzwakte zienderogen. Daarom moest de Nederlandsche Bank vorige maand, met enig gezichtsverlies, weer 0,1 procentpunt omhoog met de rente en kromp het Nederlands-Duitse gat tot 0,6 procentpunt. Om het verschil verder terug te brengen zou de Nederlandsche Bank binnen afzienbare tijd opnieuw door de knieën hebben gemoeten. Tenzij de Bundesbank zo vriendelijk was een bijdrage te leveren met een renteverlaging. Dat gebed is verhoord. De Duitse renteverlaging van 0,3 procentpunt werd gistermiddag gevolgd door een Nederlandse verlaging met 0,2, zodat het gat nu nog maar 0,5 procentpunt is. Bankpresident Duisenberg wordt volgend jaar voorzitter van het Europese Monetaire Instituut, de voorloper van de Europese Centrale Bank (ECB). Het is voor hem te hopen dat degenen die in 1998 beslissen over zijn promotie naar de top van de ECB de kleine misstap in de Alleingang van de Nederlandsche Bank snel vergeten.

    • Maarten Schinkel