Winst voor Ahrend ondanks Duits verlies

Ondanks aanhoudende verliezen in Duitsland heeft Ahrend (kantoorinrichting, kantoorartikelen) in de eerste helft van dit jaar zijn netto winst met 14 procent verhoogd tot 24,1 miljoen gulden.

De winst per aandeel nam met 12 procent toe tot 3,15 gulden. De omzet van het bedrijf steeg met 6 procent naar 370,3 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 20 procent tot 36,9 miljoen gulden. Dit heeft Ahrend bekendgemaakt.

Bestuursvoorzitter J. Koenders, die voor 1996 eerder een winststijging voorspelde, scherpte die prognose aan door te spreken over een “belangrijke” winstverbetering. In gangbaar beursjargon komt dat neer op een toename met 12 tot 20 procent. De winst over geheel 1995 bedroeg 33,5 miljoen gulden. Volgens Koenders had Ahrend eind juni een “bijzonder goed gevulde” orderportefeuille. De omvang ervan wilde hij niet noemen.

Ahrend behaalde zijn hogere resultaat in zowel de divisie Inrichting (goed voor 60 procent van de omzet) als in Kantoorartikelen en -diensten. In de kantoorinrichting boekte het bedrijf vooral in Nederland en Groot-Brittannië omzetstijging. In België stagneerde de afzet, terwijl de Duitse markt licht daalde. De afzet van kantoorartikelen in Nederland en België groeide sterk.

Ahrends omzet in Duitsland daalde, met de markt, 5 procent. Zonder die teruggang zou de Duitse dochter, aldus Koenders, quitte hebben gespeeld. Nu bedroeg het verlies nog “enkele tonnen”. Begin 1995 nam Ahrend in de Bondsrepubliek Gwinner und Ulrich over, waarvan de reorganisatie ongeveer 150 van de 330 werknemers hun baan kostte. De sanering van het bedrijf is inmiddels voltooid, de merknaam Ahrend “stevig in de markt gezet”.Ondanks de teruglopende kantoorartikelenmarkt in Duitsland aast Ahrend er op nieuwe overnames.