Voorhoeve: kort haar moet in buitenland

DEN HAAG, 22 AUG. Militairen die optreden in internationaal verband dienen kort haar te hebben. Het dragen van sieraden in combinatie met het uniform is niet toegestaan, met uitzondering van één of meer ringen om de vingers. Dat geschiedt dan op eigen risico van de militairen.

Dat schrijft minister Voorhoeve van Defensie in antwoord op Kamervragen over de haardracht van beroepsmilitairen. Daarover ontstond vorige maand de nodige commotie toen de luchtmacht twee militairen die op de Italiaanse basis Villafranca waren gestationeerd, naar huis stuurde wegens hun lange haar. Beide teruggestuurde militairen waren vakbekwaam en op hen was - behalve het haar - niets aan te merken dat hen in hun functioneren belemmerde, erkende de minister tegenover de Kamer.

De minister voegde daar echter direct aan toe dat het uiterlijk van militairen de beeldvorming van de krijgsmacht kan beïnvloeden. En die beeldvorming kan weer gevolgen hebben voor het functioneren van de krijgsmacht, aldus de bewindsman.

Ook bij het afzwaaien van de laatste dienstplichtigen vanmorgen ging Voorhoeve nog even in op de haarkwestie: “Het belangrijkste kenmerk van de krijgsmacht is dat de operationele inzetbaarheid onder alle denkbare omstandigheden moet zijn gewaarborgd. Dat kan alleen maar als wordt beschikt over goed op hun taak voorbereide, professionele militairen. Daarom worden aan militairen bijzondere eisen gesteld, vooral wat betreft hun optreden. Dit kan leiden tot een normen- en waardenpatroon, dat op sommige punten strakker is dan elders in de samenleving. De discussie daarover moet niet worden verengd tot haardracht en het dragen van sieraden. Het gaat immers in de eerste plaats om algemene, innerlijke normen. Normen als discipline, dienstbaarheid aan democratie en rechtsstaat, tolerantie, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Vanuit die waarden zullen wij een nieuwe gedragscode formuleren, die voor alle militairen geldt. In de verdere uitwerking daarvan vormen het versterken van de democratische burgerschapszin van jonge beroepsmilitairen en het hard bestrijden van het drugsgebruik belangrijke aandachtspunten.”

De haardracht van militairen is in Nederland - op basis van een uitspraak van de Tweede Kamer - al sinds het begin van de jaren zeventig vrij. Bij uitzendingen in internationaal verband bestaan echter andere regels, die erop neer komen dat voor mannelijke militairen lang haar en sieraden taboe zijn.