Silicium

'Een netvlies van silicium' in W&O van 11 juli maakt gewag van het feit dat ons netvlies in het midden een optimaal oplossend en onderscheidend vermogen heeft wat naar buiten toe afneemt. Vervolgens beschrijft het een beeldtelefoon waarvan het opnamegedeelte, een videochip, in het centrum dezelfde eigenschap heeft en op die wijze beter is aangepast aan ons oog.

Ik moest bij lezing direct denken aan een TV-systeem dat in de zestiger jaren door het Franse Thomson-concern is ontwikkeld, gebaseerd op hetzelfde principe. Men bereikte dit door de afbuiging in zowel camera als beeldbuis te laten verlopen vanuit het middelpunt en volgens een steeds wijder wordende spiraal.

Hierdoor was de aftastsnelheid in het midden van opname- en weergavebuis laag en nam naar de beeldrand toe. De beeldscherpte (definitie) was dientengevolge in het midden optimaal en nam naar buiten af. Bijkomende voordelen waren dat zowel de horizontale als de verticale afbuigspanning eenvoudig waren (beiden een lineair toenemende sinusspanning van dezelfde frequentie), geen interliniëring nodig was en terugslag-onderdrukking bijna overbodig.

Het mij gedemonstreerde prototype had een overtuigend hoge kwaliteit, maar is nooit in productie genomen omdat de standaard wereldwijd reeds was bepaald op de nog steeds gangbare afbuiging met zaagtandspanningen waardoor lijn voor lijn voor lijn van links naar rechts en van boven naar beneden wordt geschreven.

    • Pierre Somers