R.H.C. Vos wordt directeur van nieuw NICB

ROTTERDAM, 22 AUG. De directeur van het Fries Museum in Leeuwarden, drs. R.H.C. Vos (1941), is per 1 november benoemd tot directeur van het Nederlands Instituut voor Cultuurbehoud (NICB), een nieuw centrum voor onderzoek, onderwijs en advisering op het gebied van cultuurbehoud. Dat heeft het ministerie van OC en W vanmorgen bevestigd.

In dit zelfstandige instituut, dat 1 januari in werking treedt, worden delen van de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) in Den Haag samengevoegd met het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap en de Opleiding Restauratoren, beide in Amsterdam.

De kunsthistoricus Rik Vos is tevens voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Museum Vereniging en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Kunsthistorici. In de jaren tachtig was hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker toegepaste kunstgeschiedenis verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In de jaren zeventig werkte hij bij het Rijksmuseum in Amsterdam als wetenschappelijk medewerker bij de educatieve dienst. Tijdens Vos' directeurschap is in het Fries Museum voor 20 miljoen gulden verbouwd en vernieuwd.

Niet bekend

Staatssecretaris Nuis beschouwt de instelling van het NICB als het sluitstuk van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud, dat was opgezet door de vroegere minister D'Ancona om achterstanden in het behoud en beheer van museumcollecties en archieven weg te werken. In de afgelopen jaren is op dit gebied veel kennis opgedaan. Het instituut zou met deze kennis eraan moeten bijdragen dat de collecties in de toekomst beter bewaard en verzorgd worden. Hoofddoelen van het NICB zijn het verstrekken van informatie, het verzorgen van onderwijs en onderzoek op het gebied van conservering en restauratie, het adviseren over cultuurbehoud en -beheer en het beheren van de rijkscollectie kunst en kunstnijverheid. Het instituut zal kennis en ervaring ter beschikking stellen aan beheerders van musea, archieven, bibliotheken van particuliere collecties en van monumenten en archeologisch erfgoed.

De collectie van de RBK wordt in een aparte afdeling van het instituut ondergebracht. De inspectietaak van de RBK, het toezicht op de omstandigheden waarin rijkscollecties totstandkomen en beheerd worden, komt te vallen onder het ministerie van OC en W.

    • Gerda Telgenhof