Nieuwe uitbraak besmettelijkerunderziekte

Op een melkveebedrijf in midden-Brabant is de besmettelijke runderziekte Brucellose geconstateerd. Inmiddels is een begin gemaakt met het ruimen van de ongeveer tachtig koeien. Drs. A. Emmerzaal van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Boxtel heeft dit bevestigd.

De ziekte, ook wel bekend onder de naam Abortus Bang, is tijdens een routinecontrole ontdekt op een boerderij in Berkel-Enschot. De besmetting leidt tot een spontane abortus bij koeien.

Volgens Emmerzaal is het niet uitgesloten dat deze nieuwe uitbraak het gevolg is van een serie besmettingen vorig jaar zomer bij een aantal veehouders in de Brabantse Kempen. Toen zijn in totaal ruim 160 koeien afgemaakt. Afgelopen winter is de ziekte nog een keer ontdekt op een bedrijf in Bergeyk. Daar zijn 157 koeien geruimd. Het kan ook zijn dat de ziekte is overgebracht door een geïmporteerd beest.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft inmiddels alle noodzakelijke maatregelen getroffen om een verdere uitbreiding te voorkomen. Zo mogen vijftien tot twintig bedrijven in de directe omgeving van de getroffen boerderij de komende zes weken geen levende runderen verkopen. De beesten mogen wel worden geslacht. Nederland kent een streng bewakingsprogramma om de aandoening op te sporen. Het aantal gevallen van Brucellose is dan ook zeer beperkt, zo blijkt uit recente gegevens van de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid.