Minder misdrijven harddrugs geregistreerd

ROTTERDAM, 22 AUG. Vergeleken met 1990 is in 1995 het aantal door politie en Koninklijke Marechaussee geregistreerde misdrijven met betrekking tot harddrugs bijna gehalveerd.

Werden in 1990 nog 5.900 overtredingen van de Opiumwet lijst I (heroïne, cocaïne, xtc) geregistreerd, in 1995 waren dat er 2.700. Het aantal geregistreerde misdrijven ten aanzien van verboden genotmiddelen die op lijst II van de Opiumwet staan - hasj en marihuana - bleef in die periode gelijk: 800.

Deze cijfers staan in het jaaroverzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het statistisch bulletin staan jaaroverzichten van 1980 tot en met 1995. In die periode steeg het totaal aantal door politie en marechaussee geregistreerde misdrijven van 705.700 naar 1.229.000.

Het aantal geweldsmisdrijven steeg van 26.500 in 1980 naar 64.600 in 1995. Deze ruime verdubbeling komt vooral op conto van de categorieën mishandeling en diefstal met geweld, respectievelijk 13.700 en 4.300 in 1980 en 27.900 en 15.700 in 1995. Seksuele misdrijven bleven met 4.000 in 1980 en 4.900 in 1995 bijna constant, in 1990 waren dat er nog 5.400.

Ook het aantal vermogensmisdrijven kende een aanzienlijke stijging: van 500.900 (1980) naar 903.900 (1995). Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de stijging van het aantal diefstallen door middel van braak: 172.200 (1980) en 472.700 (1995).

Ook het aantal vernielingen nam toe: van 70.700 in 1980 tot 129.500 in 1995.

Misdrijven vallend onder de Wegenverkeerswet stegen eveneens, 74.600 in 1980 en 89.200 in 1995. Opvallend is de daling van het aantal geregistreerde gevallen van rijden onder invloed; 35.100 in 1980 en 27.700 in 1995. Het aantal gevallen van doorrijden na een ongeval steeg echter van 24.800 geregistreerde gevallen in 1980 naar 55.700 in 1995.

Vervijfvoudigd is het aantal geregistreerde misdrijven inzake de Wet op de Economische Delicten: 400 in 1980 en 2000 in 1995. Daarentegen daalde het aantal misdrijven ter zake van overtreding van de Wet Wapens en Munitie: 3.200 in 1980 en 1.900 in 1995.