Kringloop (3)

De plant uit het delfstoffenboek van Lazarus Ercker (zie de brief Kringloop (2) in W&O van 15 augustus) vertoont slechts oppervlakkig enige compositie-overeenkomsten met Eschers prent.

Ik weet exact wat er in Eschers boekenkasten stond en een groot deel ervan is in mijn bezit. Erckers boek had hij in ieder geval niet en verder is de ontstaanswijze van de prent Waterval goed bekend en die had niets met een voorbeeld van een en ander te maken.

Overigens was prof.dr. B.G. Escher niet Eschers vader maar M.C. Eschers halfbroer uit het eerste huwelijk van zijn vader.

    • Bruno Ernst