Israel tracht geërgerd Syrië te kalmeren

TEL AVIV, 22 AUG. Israel heeft gisteren via Amerikaanse, Russische en Egyptische diplomatieke kanalen Syrië laten weten niet alleen over Libanon maar ook over de Hoogvlakte van Golan te willen onderhandelen.

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, David Levy, verzocht gisteren de Amerikaanse ambassadeur in Tel Aviv, Martin Indyk, deze geruststellende boodschap aan Syrië over te brengen. Levy nam dit initiatief tegen de achtergrond van de verbale escalatie tussen Jeruzalem en Damascus over het mogelijk uitbreken van vijandelijkheden tussen beide landen. Itamar Rabinowits, de Israelische ambassadeur in Washington, omschreef vanmorgen de opwinding in Israel en Syrië over een mogelijke oorlog als “een storm in een glas water”.

Volgens hem is Syrië nog steeds bereid het vredesoverleg met Israel voort te zetten.

Niettemin sluiten vooraanstaande Israelische commentatoren en een nieuwe studie van het Amerikaanse Instituut voor strategische studies de kans op het uitbreken van vijandelijkheden tussen Israel en Syrië niet uit. Afgezien van verkeerde beoordelingen van elkaars intenties en troepenverplaatsingen zou Syrië mogelijk een impasse in het vredesoverleg met een beperkte militaire actie willen doorbreken.

Israelische commentatoren zijn het vrijwel unaniem met elkaar eens dat de verantwoordelijkheid voor de huidige spanning tussen Israel en Syrië op de schouders van premier Benjamin Netanyahu rust. Diens recente dreigementen de Syrische troepen in Libanon niet te ontzien indien de moslim-fundamentalistische Libanese beweging Hezbollah de katjoesja-raketaanvallen op Israel hervat, hebben tot de woordenoorlog tussen Jeruzalem en Damascus geleid. Daarop volgende Syrische troepenbewegingen in Libanon hebben de spanning daarna snel doen oplopen. Israels opperbevelhebber tijdens de Libanese oorlog, generaal Raful Eitan, thans minister in de regering Netanyahu, zei gisteren dat Syrië de kans loopt in geval van een oorlog met Israel van “de aardbodem te verdwijnen”.

Ex-premier Shimon Peres heeft sinds gisteren in vraaggesprekken met de televisie en kranten de regering-Netanyahu ervan beschuldigd Israel op alle gebieden aan de rand van de afgrond te brengen. Wegens de impasse in het vredesproces, die de Arabieren tegen Israel verenigt, voorziet Peres vandaag in een vraaggesprek met de krant Ma'ariv zelfs de mogelijkheid van een Arabische aanval met massa-vernietigingswapens tegen Israel. De Arabieren zullen niet rustig op Netanyahu wachten”, zegt hij. “Zij (de regering) vernietigen Israel”, zegt Peres die volgens plan vandaag Yasser Arafat zal ontmoeten (wegens een Israelisch vliegverbod voor Arafat niet in Ramallah maar in Gaza) en binnenkort een privé-bezoek aan Marokko zal brengen.

Wegens deze initiatieven heeft Netanyahu oppositieleider Peres ervan beschuldigd “spaken in het vredeswiel te steken”. Peres beet onmiddellijk van zich af en herinnerde Netanyahu eraan dat zijn regering de “vrede op wielen had gezet”.

De Egyptische president Hosni Mubarak heeft zich volgens de krant Yediot Ahronot bij Washington erover beklaagd dat Netanyahu een persoonlijke belofte aan hem om de stad Hebron te ontruimen niet is nagekomen.

Arafat heeft inmiddels geweigerd in te gaan op de Israelische eis een aantal Palestijnse kantoren in Oost-Jeruzalem te sluiten alvorens er sprake kan zijn van ontruiming van Hebron.