ING voert winst op met 28 procent

AMSTERDAM, 22 AUG. Bank en verzekeraar ING heeft in het eerste halfjaar dankzij een stevige groei in haar bankzaken een 28 procent hogere netto winst behaald. De winst komt uit op 1,51 miljard gulden tegenover 1,18 miljard gulden in de vergelijkbare eerste zes maanden van 1995.

ING temperde vanochtend bij de publicatie van de winstgroei de verwachtingen voor de rest van het jaar. “Niet mag worden verwacht dat de nu getoonde procentuele stijging van de groepswinst zal worden geëvenaard in de tweede helft van 1996.” De lagere verwachtingen stuurden de koers van ING-aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs omlaag. De koers van het aandeel ING stond aan het begin van de middag op een verlies van 1,40 gulden op 52,80 gulden.

ING verwacht wel dat de winst per gewoon aandeel over het hele jaar hoger zal zijn dan in 1995 toen omgerekend 3,84 gulden werd verdiend. Daarmee stelt ING de verwachting naar boven bij ten opzichte van de vorige prognose van eind mei. In het eerste halfjaar was de winst per aandeel 2,12 gulden, een stijging van 22 procent. De groei is lager dan die van de netto winst doordat er (onder meer door uitgekeerd dividend in aandelen) meer effecten in omloop zijn. Het tussentijds dividend stijgt acht cent naar 83 cent.

Het gemiddeld aantal medewerkers (omgerekend naar volledige banen) is in het eerste halfjaar in Nederland met 513 gestegen naar 29.028, terwijl het totale personeelsbestand met 6.848 toenam tot 53.756.

In het eerste halfjaar waren de bancaire activiteiten, zoals door financiële analisten werd verwacht, de sterke groeier. Het resultaat van het bankbedrijf (voor betaalde belastingen) steeg met ruim 39 procent tot iets meer dan 1 miljard gulden. Met name de inkomsten uit de handel op financiële markten voor rekening van de bank stegen door de gunstige ontwikkeling van de beurskoersen spectaculair. Het resultaat op deze financiële transacties verdubbelde ruimschoots tot 534 miljoen gulden. In verband met de integratie van de vorig jaar gekochte zakenbank Barings durft het concern geen aparte resultaten meer te geven van de nieuwe aanwinst.

Het verzekeringsbedrijf, dat ten opzichte van de bankzaken een grotere stabiliteit en voorspelbaarheid kent, ging in resultaat bijna 17 procent omhoog naar 1,16 miljard gulden. Het resultaat voor belasting van de levensverzekeringsbedrijven nam met 18 procent tot tot 587 miljoen gulden. Het doorgaans grilliger verlopende resultaat op schadeverzekeringen steeg 1,6 procent tot 187 miljoen gulden.

In Nederland was sprake van een sterke verbetering in het resultaat op autoverzekeringen (voor de groep als geheel steeg het resultaat hier van 19 miljoen tot 71 miljoen gulden). Alleen de sector brand levert nog verlies op (20 miljoen, tegenover 4 miljoen eerste helft 1995).