Gevangenisbevolking

Reactie op het artikel van 17 augustus 'Veel delinquenten hebben extra hulp hard nodig'. Gevangenisdirecteur E. Terpstra zegt lang te moeten nadenken over de vraag of psychiatrische patiënten in het gevangeniswezen thuis horen. Daar kan ik kort over zijn. Nee!

Dat tien procent van de gevangenisbevolking uit psychiatrische patiënten is gaan bestaan is het gevolg van jarenlange slechte, laakbare, tot aan het criminele toe, zorg voor ernstige psychiatrische patiënten. Dat geldt voor de ambulante- en de intramurale zorg. Verkeerde behandeling en bejegening maakt van angstige verwarde mensen 'angstbijters'.

Het is een ernstige denkfout te verwachten dat betere beveiliging in inrichtingen zal leiden tot minder 'crimineel' gedrag. Integendeel. Dat verhoogt slechts de machtsstrijd tussen de afhankelijke patiënt en het psychiatrisch bolwerk. Slechts juiste diagnose, vroegtijdige adequate behandeling, (niet wachten tot er bloed vloeit alvorens in te grijpen) continuïteit van zorg en respectvolle bejegening zal maken dat verwarde, paranoïde patiënten voldoende vertrouwen zullen krijgen en houden om aangeboden zorg te accepteren. Voor de nieuwe ernstige psychiatrische patiënten begint er hoop te gloren in de vorm van beter inzicht, betere behandeling en bejegening.

Voor hen die door jarenlange 'mis'behandeling er slecht aan toe zijn, de zwervers, de 'angstbijters' en zij die dodelijk vereenzaamd wegvegeteren zal er de komende jaren veel, heel veel extra geld ingezet moeten worden. Een rijke maatschappij die dat niet over heeft voor zijn meest dramatisch getroffen leden is in mijn ogen een amorele maatschappij.

    • A. Zanstra