Effect herkeuring WAO'er valt tegen

DEN HAAG, 22 AUG. Het aantal WAO'ers dat na herkeuring weer aan het werk gaat blijft ver achter bij de doelstelling van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het College van toezicht sociale verzekeringen (CTSV).

Wel daalt het aantal WAO-uitkeringen. Dat komt echter voor een deel doordat mensen uitwijken naar andere regelingen of voor geen enkele uitkering meer in aanmerking komen. Het is de eerste keer dat het effect van de WAO-herkeuringen is gemeten.

Het kabinet verwachtte in 1994 dat door verscherpte herkeuring van alle WAO'ers de helft van hen weer aan de slag zou kunnen. Uit het onderzoek van het CTSV blijkt echter dat slechts 22 procent van de 26.000 WAO'ers die hun uitkering als gevolg van de herkeuring geheel of gedeeltelijk verloren weer (of langer) is gaan werken. Van de overigen is de verhouding tussen mensen die een andere of helemaal geen meer uitkering krijgen ongeveer gelijk.

Wat FNV en CNV betreft zijn de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging van de scepsis die de vakcentrales hadden bij de invoering van de herkeuringen. Volgens M. Hulsegge van het CNV heeft de vakbeweging voorspeld dat herkeuringen zouden leiden tot verschuiving van WAO- naar andere uitkeringen en dat de doelstelling van het kabinet om 50 procent van de WAO'ers aan het werk te krijgen onhaalbaar was.

Hulsegge: “Die 22 procent valt me nog mee, want het is een heel moeilijk plaatsbare groep.” J. Kester van de FNV: “De opzet van het kabinet was destijds de WAO'ers te herkeuren om ze opnieuw op te nemen op de arbeidsmarkt. Dat is niet uit de verf gekomen.”

De vakbonden verwachten dat de mensen die na de herkeuringen in een andere dan een WAO-uitkering zijn terechtgekomen uiteindelijk in de Bijstand zullen terechtkomen. Volgens Holsegge zullen veel van deze mensen geen bijstandsuitkering ontvangen omdat ze een partner hebben die werkt. Hij pleit ervoor dat de Tweede Kamer de zogenoemde 'zachte landing' voor alle WAO'ers laat gelden die na herkeuring hun uitkering verliezen. Met de zachte landing worden maatregelen bedoeld die mensen ouder dan 45 jaar zolang mogelijk uit de Bijstand moeten houden.

Volgens E. Tielens, secretaris sociale zaken van de werkgeversvereniging voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland, toont het onderzoek aan dat de herkeuringen een succesvol filter zijn om mensen die niet in de WAO thuishoren eruit te krijgen. “Het laatste restant van de versluierde WW is uit de WAO gehaald”, aldus Tielens.

Hij beschouwt de 22 procent van de herkeurden die aan het werk zijn gegaan een “redelijke score”. Wel wijst hij erop dat die voor een groot deel is toe te schrijven aan de economische groei.