Delftse beelden

De tuin van het Prinsenhof in Delft is een van de mooiste openbare ruimten van de stad, en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.

De beide beelden van Lucretia en Cleopatra die daar staan te verkommeren (NRC HANDELSBLAD 15 aug.) zouden - gezien de recente toeschrijving aan beeldhouwer Verhulst - de trots van de stad moeten zijn, en omdat ze deel uitmaken van de openbare ruimte gaat het niet aan alle financiële verantwoordelijkheid ervoor bij het museum alleen te leggen. Als de gemeente Delft zich dit jaar presenteert als 750 jaar Cultuurstad, zou de plaatselijke politiek zich moeten beraden of herstel en rehabilitatie van die kostbare beelden niet een perfecte afsluiting zou zijn van de feestelijkheden.

    • Ir. T.O. van Staveren