Correcties & Aanvullingen

Suriname

In het artikel Jong Suriname moet zuinig leren zijn op eigen geschiedenis (in de krant van dinsdag 20 augustus, pagina 9) stond onder een portret van grootopperhoofd King als jaartal vermeld 1990. Dit had moeten zijn: oktober 1895. King aanvaardde toen het ambt van granman van de Matawai. De tweede illustratie toonde de verkoop van een slavin omstreeks 1830 in Suriname.

Gehandicapten

In het artikel Wij blijven lekker bij elkaar (in de krant van woensdag 21 augustus, pagina 20) werd de Stichting voor Zinverstandelijke Gehandicapten Rijnmond genoemd. Dit moet zijn: Stichting Voorzieningen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond.

Toetsenbord

In het artikel Toetsenbord moet geen doolhof voor accenten zijn (in de krant van maandag 19 augustus, pagina 6) is in de redactionele inleiding bij het artikel ten onrechte de suggestie gewekt dat het probleem van het typen van accenttekens te wijten zou zijn aan het Nederlandse toetsenbord. Het probleem is juist dat de meeste computerfabrikanten in Nederland een Amerikaans toetsenbord bij hun computers leveren.