België in rouw verenigd rond twee witte kistjes

LUIK, 22 AUG. Onder massale belangstelling heeft vanmorgen de begrafenisplechtigheid plaatsgehad van Julie en Mélissa, de twee achtjarige Waalse meisjes die afgelopen weekeinde, vermoord door uithongering, zijn teruggevonden in de tuin van hun ontvoerder Marc Dutroux.

De Luikse basiliek Saint Martin, waar plaats is voor duizend mensen, was te klein. Buiten stonden nog eens duizenden mensen, vooral veel ouders met kinderen. Zij konden de plechtigheid volgen door luidsprekers en op een televisiescherm. Sommigen hielden foto's vast van Julie en Mélissa met de tekst 'Nooit meer'.

Luid applaus klonk bij de aankomst van de ouders van Julie en Mélissa en de ouders van de precies een jaar geleden verdwenen An Marchal. Onder diepe stilte arriveerden de lijkwagens met de twee witte kistjes. De menigte in de straten luisterde zwijgend naar de plechtigheid, geleid door priester-arbeider Gaston Schoonbrood, een vriend van de families. Er werd gehuild toen een achtjarig meisje Yves Duteils lied 'Voor alle kinderen van de wereld' zong.

De plechtigheid had iets van een bedevaart en een volksprotest tegelijkertijd. De woede richtte zich op het 'monster van Charleroi', die bekend heeft ten minste zes meisjes te hebben ontvoerd, maar ook op de Belgische justitie. Toen minister van Justitie De Clerck uit zijn auto stapte klonk boegeroep. Een vrouw gilde: “Word wakker, doe iets. Het volk! Het volk!”

Ook tijdens de plechtigheid werd bedekte kritiek geleverd. De priester las op verzoek van de ouders een stuk uit de bijbel voor over de beperktheid van wetten. Drie leden van het steuncomité voor de ouders van Julie en Mélissa spraken de overleden kinderen toe en zeiden dat het steuncomité en de ouders de enigen waren die zich niet hoefden te schamen. De maatschappij wel, want die was doof gebleven.

De massale rouw in de straten van Luik riep herinneringen op aan de begrafenis drie jaar geleden van koning Boudewijn. Net als toen zijn Vlamingen en Walen verenigd in verdriet en lijkt België weer even één. “Wij komen om de ouders te steunen”, zegt een meisje in scouting-uniform, “en opdat zoiets nooit meer gebeurt”. Een vrouw vindt dat de doodstraf weer moet worden ingevoerd. “Al is het maar voor een keer.”

De schreeuw om gerechtigheid die volgde op de onthullingen in de zedenzaak uitte zich de afgelopen dagen al in spandoeken langs de snelwegen, vooral in de streek rond Luik en Neufchâteau, met verwensingen aan het adres van Dutroux en de tekst 'pedofilie = doodstraf'. In het hele land, op plaatsen variërend van ziekenhuizen tot pompstations, liggen petities om de straffen voor kinderontvoering te verzwaren of om de net deze zomer afgeschafte doodstraf opnieuw in te voeren. Ook hebben veel gemeenten rouwregisters geopend. De ouders van Julie en Mélissa zijn overstelpt met steunbetuigingen, hun tuinen zijn veranderd in een bloemenzee.

Bij aanvang van de begrafenisplechtigheid, vanmorgen om elf uur, werd in België een minuut stilte in acht genomen. Alle kerken van Luik luidden hun klokken.

Pag.4: Belgische vorsten niet welkom bij rouwdienst

Verschillende bedrijven hielden een werkonderbreking, zodat het personeel de begrafenis kon bijwonen. De kranten doopten deze dag 'zwarte donderdag' en omschreven de meisjes als martelaresjes. De Waalse krant La dernière heure had vandaag een zwarte voorpagina met daarop de foto's van de twee meisjes en een open brief aan de ouders.

De plechtigheid werd rechtstreeks uitgezonden op televisie. Bij de begrafenis waren twee ministers aanwezig: Stefaan de Clerck (Justitie) en André Flahaut (Ambtenarenzaken). Het koninklijk huis was niet vertegenwoordigd. De ouders van Julie en Mélissa hadden gezegd hier geen prijs op te stellen omdat de koning nooit had geantwoord op hun brieven. Koning Albert en koningin Paola hebben na het bekend worden van de dramatische manier waarop de meisjes waren gestorven wel onmiddellijk hun medeleven betuigd.

De afgelopen dagen kwamen al duizenden mensen naar het rouwcentrum in Grâce Hollogne, waar de stoffelijke overschotten van Julie en Mélissa lagen. Bloemen, kaarten en kinderspeelgoed werden neergelegd bij de twee witte kisten. Vooral moeders en kinderen stonden uren in de rij voor het rouwcentrum. Zelfs in gevangenissen betuigden gedetineerden hun medeleven aan de ouders van Julie en Mélissa. In verschillende plaatsen eisten gevangenen een onderhoud met de pers om hun condoléances over te brengen en om te eisen dat ze apart van zedendelinquenten worden opgesloten.

De moeders van de twee afgelopen weekeinde gevonden meisjes hadden maandag nog een nieuwe autopsie gevraagd, omdat zij elastiekjes en haarspeldjes van de twee niet herkenden. Maar het bleken inderdaad hun dochters te zijn. Vanmiddag worden de meisjes, op uitdrukkelijk verzoek van de familie, in besloten kring naast elkaar begraven op het kerkhof van Flemalle. Zaterdag wordt in Grâce-Hollogne een herdenkingsoptocht gehouden.

Op de kinderpornovideo's die in het huis van Marc Dutroux in beslag genomen zijn, komt hijzelf veelvuldig voor, meldt de Waalse krant Le Soir. Tot nu toe zou de politie nog geen van de kinderen op de films hebben kunnen identificeren.

    • Birgit Donker