Balletjeballetje

De eindconclusie van Rob van den Berg in zijn artikel over statistische valkuilen ('Balletjeballetje als wetenschap', W&O 8 augustus) heeft een zeer actuele dimensie gekregen door de suggestie van leven op Mars. De lottowinnaar die denkt dat zijn hand door bovennatuurlijke krachten moet zijn gedreven toen hij feilloos de zes juiste cijfers achter elkaar zette maakt inderdaad een denkfout.

Het is precies dezelfde fout die gemaakt wordt wanneer men stelt dat het zuiver toevallig ontstaan van leven uit de 'oersoep' onmogelijk is omdat de kans op de juiste combinatie van atomen achter elkaar zo waanzinig klein zou zijn. Het is namelijk principieel onjuist om een oordeel te vellen over de reeks al dan niet toevallige gebeurtenissen waarvan men zelf het gevolg is.

Maar als er inderdaad leven op Mars is ontstaan, geheel onafhankelijk van wat op aarde gebeurde, dan liggen deze zaken fundamenteel anders. Dan moeten we vaststellen dat het ontstaan van leven toch niet zo onwaarschijnlijk is (of dat ook op Mars leven is geschapen).

Blijft over de vraag hoe groot de kans is dat er op Mars ook een paus is (geweest).

    • M.A. van Dijk