Van Ommeren ziet winst verder stijgen

De netto winst van Van Ommeren (tankopslag, tankvaart en logistieke dienstverlening) is in de eerste helft van dit jaar met 15 procent gestegen tot 44,7 miljoen gulden. Vooral de tankopslag in Azië, waarin het afgelopen jaar voor een bedrag van 100 miljoen gulden is geïnvesteerd, en de zeetankvaart droegen bij aan de resultaatverbetering.

Van Ommeren handhaaft haar eerdere voorspelling dat de winst over heel 1996 duidelijk beter zal zijn dan de 80,3 miljoen gulden over 1995. Gedacht wordt aan een winstgroei van zeven tot twaalf procent. Over het eerste halfjaar steeg het bedrijfsresultaat met 2,4 miljoen tot 77,8 miljoen. Volgens Van Ommeren is hier echter sprake van een vertekening. Gecorrigeerd voor verkoopwinsten vorig jaar op zeeschepen en een stelselwijziging dit jaar groeide het bedrijfsresultaat met 17,8 miljoen.

Als gevolg van de verkoop van een meerderheidsbelang in droge-ladingvaart daalde de omzet in de eerste helft van dit jaar met bijna 78 miljoen tot 365,9 miljoen. Wanneer dit buiten beschouwing zou worden gelaten, is echter sprake van een stijging met 73,7 miljoen, meldt Van Ommeren. De stijging is een gevolg van de consolidatie van Chemgas, enkele acquisities in de tankopslag en een betere gang van zaken bij de droge-lading terminals in Amerika.

Het resultaat van de zeetankvaart verbeterde 10,7 miljoen, zonder de boekwinst vorig jaar op de verkoop van zeeschepen. Van Ommeren wijst ook op de tankopslag in Azië en Australië, waar het bedrijfsresultaat steeg van 6,1 miljoen tot 10,5 miljoen. De opslag van olieprodukten en chemicaliën in Singapore verbeterde. Terwijl de activiteiten in China en Korea zich op hun oude niveau handhaafden. De resultaten bij de tankopslag chemicaliën in Europa vielen terug.