Leiden wil studenten kunnen wegsturen

ROTTERDAM, 21 AUG. De Leidse Universiteit wil studenten na het eerste jaar kunnen wegsturen als ze onvoldoende studiepunten behalen. Het afgelopen studiejaar is bij vijf opleidingen geëxperimenteerd met een 'bindend studieadvies'. Dit experiment wordt nu uitgebreid tot alle opleidingen.

Als norm hanteert de Leidse universiteit zeventig procent van de studiepunten die in het eerste, propedeutische jaar kunnen worden gehaald. Volgens de universiteit zou bij de vijf opleidingen die aan het experiment hebben meegedaan ruwweg de helft van die studenten hun opleiding in september moeten staken.

Uit de eerste cijfers blijkt dat bij Nederlands 36 van de 79 studenten niet aan de Leidse norm voldoen, bij geschiedenis 95 van de 139, bij Chinees 18 van de 35, bij biofarmaceutische wetenschappen 17 van de 48 en bij scheikunde 23 van de 49 studenten. Deze cijfers kunnen nog iets veranderen als de ronde herkansingen vóór de finale datum van 31 augustus achter de rug is. Omdat het hier uitdrukkelijk om een experiment gaat, heeft de uitslag vooralsnog geen gevolgen voor deze studenten.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) die op 1 augustus 1993 in werking trad, geeft de universiteiten de mogelijkheid een bindend studieadvies in te voeren. Tot nu toe hebben alleen hogescholen hier gebruik van gemaakt.

Een universiteit heeft weliswaar de bevoegdheid studenten van een opleiding weg te sturen, maar niet van de universiteit zelf. Als gevolg van de verkorte studieduur en het strakkere regime van de studiefinanciering zal de keuze voor een andere universitaire opleiding na een verloren eerste jaar niet eenvoudig zijn. Een overstap naar een hogeschoolopleiding wordt als alternatief gezien.