Komst directeur onzeker; Procedure GVB krijgt kritiek bonden

AMSTERDAM,21 AUG. De ambtenarenbond Abva/Kabo en de bond van gemeentepersoneel in Amsterdam hebben kritiek op de manier waarop het college van B en W de nieuwe directeur van het Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) wil aan stellen.

In de opzet van B en W komt de te benoemen directeur niet in dienst van de gemente maar wordt hij via de NV MEA, een lege NV die eigendom is van het GVB, aan het vervoerbedrijf uitgeleend.

Volgens de Abva/Kabo ontduikt de gemeente met deze constructie de geldende arbeidsvoorwaardenregelingen die in overleg met de bonden zijn vastgesteld. Evenals de bond van gemeentepersoneel eist de Abva/Kabo intrekking van wat zij een schijnconstructie noemen.

Gistermiddag heeft overleg plaatsgehad met verantwoordelijk wethouder G. ter Horst. Zij liet haar gesprekspartners weten niet van zins te zijn de wens van de bonden in te willigen omdat de gemeente zich bevoegd acht in individuele gevallen af te wijken van de bestaande regelgeving. Ook is de gemeente niet verplicht daarover eerst met de bonden te onderhandelen, aldus Ter Horst. Volgens de woordvoerder van Ter Horst hangt aan de functie van GVB-directeur “een prijskaartje dat niet betaald kan worden volgens het gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid.” Het zou gaan om een bedrag van 3,5 ton op jaarbasis.

Binnen de ondernemingsraad bestaat nog geen overeenstemming over de komst van A. Testa als nieuwe topman bij het GVB. Omdat bij de laatste vergadering geen quorum aanwezig was, moest de stemming worden uitgesteld. Het is niet onwaarschijnlijk dat de OR met een verdeeld advies komt, aldus G. van Driel van de bond van gemeentepersoneel. Het is de bedoeling dat volgende week de raadscommissie in besloten vergadering bijeenkomt om zich te buigen over de kandidatuur van Testa. “Maar de kans is groot dat alles wordt opgeschort wanneer dit conflict met de gemeente niet van de baan is”, aldus Van Driel die een kort geding niet uitsluit.

Het GVB verkeert in een deplorabele situatie. Het bedrijf heeft een schuld van ongeveer 150 miljoen gulden. Volgens het college moeten zeker vierhonderd banen verdwijnen.