Haarlem kiest voor Spaanse bouwmeester

HAARLEM, 21 AUG. Met “een gevoel van opluchting” en “na jaren van praten” heeft het college van B en W van Haarlem een beslissing genomen over het omstreden nieuwbouwproject de Appelaar.

Het college kon gisteren niet unaniem tot een besluit komen: VVD en D66, de meerderheid in het college, hielden vast aan het oorspronkelijke plan van de Spaanse architect Busquets, de twee PvdA-wethouders spraken zich uit voor een duurder alternatief van rijksbouwmeester W. Patijn.

Op 18 september beslist de gemeenteraad over het project dat de historische binnenstad van Haarlem een ander aanzien moet geven. D66-wethouder P. Schouten zei vanmorgen dat hij de kans gering acht dat het voorstel in de raad sneuvelt. Volgens hem is oppositiepartij CDA altijd vóór het ontwerp van Busquets geweest. VVD, D66 en CDA hebben 20 van de 39 zetels.

De Appelaar, op het terrein van de voormalige drukkerij van Enschedé, wordt een complex waarin de rechtbank, de schouwburg, een hotel, woningen, kantoren en een plein zijn opgenomen.

De kosten van het complex, een gezamenlijk project van de gemeente, de rijksgebouwendienst en de ING-bank, bedragen 56 miljoen gulden, waarvan 11 miljoen nodig is voor de sanering van het vervuilde terrein. Het Rijk neemt die kosten voor zijn rekening, mits de sanering is begonnen op 1 januari 1999. Het alternatief van Patijn zou de gemeente naar schatting 13 miljoen gulden meer gaan kosten.

PvdA-wethouder J. Haverkort (Cultuur) zei vanochtend dat hij en zijn partijgenoot voor het duurdere alternatief kozen omdat het oorspronkelijke plan “geen maatschappelijk draagvlak” heeft. Vooral de hoogte van het rechtbankgebouw (acht verdiepingen, reikend tot de dakgoot van de Grote Bavokerk) heeft tot veel protesten bij de bewoners geleid. Er zijn 1.800 bezwaren tegen het plan binnen gekomen.

De rijksdienst Monumentenzorg heeft een negatief advies uitgebracht over de zesde verdieping van het rechtbankgebouw. In het collegevoorstel van gisteren is die zesde laag toch gehandhaafd. De Rijksgebouwendienst stelt dat voor dat deel van de rechtbank geen alternatief te vinden is.

Zowel volgens Haverkort als Schouten is er geen sprake van een crisis in het college. Haverkort liet vanochtend weten niet van plan te zijn op te stappen als de raad het voorstel van de andere college-partijen aanvaardt. “Wij zijn geen one-issue partij”, aldus de PvdA'er.