GROZNY ALS SPEELBAL IN MACHTSSTRIJD MOSKOU

Generaal Konstantin Poelikovski trad de afgelopen weken op als waarnemend commandant van de Russische troepen in Tsjetsjenië en heeft zich laten kennen als een ijzervreter. Tijdens een ontmoeting met de chef-staf van de rebellen weigerde hij diens hand te schudden en hij brak het gesprek af toen deze over onafhankelijkheid begon. Maandagavond kondigde hij de aanval op Grozny 'met alle tot zijn beschikking staande wapens' aan. Over de 150.000 burgers in de stad zei hij: 'Dat is niet mijn probleem.' Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat Poelikovski op eigen initiatief handelde. Zijn superieur is minister van binnenlandse zaken Koelikov.