GROZNY ALS SPEELBAL IN MACHTSSTRIJD MOSKOU

Generaal Anatoli Koelikov was in de eerste helft van 1995 commandant van de troepen in Tsjetsjenië en is sindsdien minister van binnenlandse zaken. De meeste militairen in Tsjetsjenië zijn binnenlandse veiligheidstroepen en vallen dus onder zijn verantwoordelijkheid. Als minister draagt hij nog altijd zijn generaalsuniform. Hij geldt als een man die de oorlog met militaire middelen wil winnen. Koelikov werkt probleemloos samen met Tsjernomyrdin, geldt als loyaal aan Jeltsin maar heeft een aartsvijand gevonden in Jeltsins veiligheidsadviseur, Lebed. Lebed heeft hem aangewezen als schuldige aan het voortduren van de oorlog en zijn aftreden geëist. Jeltsin besliste echter dat hij voorlopig mag blijven zitten.