GROZNY ALS SPEELBAL IN MACHTSSTRIJD MOSKOU

Premier Viktor Tsjernomyrdin, formeel tweede man in de hiërarchie, geldt als een pragmaticus en heeft herhaaldelijk gezegd dat met geweld alleen de crisis niet kan worden opgelost. Hij was in juni 1995 de eerste die met de rebellen onderhandelde, nadat zij een ziekenhuis in Boedjonnovsk in gijzeling hadden genomen. Hij geldt echter ook als een potentieel opvolger van Jeltsin en in die hoedanigheid concurreert hij met de robuuste generaal b.d. Aleksandr Lebed. De mannen vechten een nauwelijks verhulde strijd om invloed uit. Door toedoen van Lebed is Tsjernomyrdin zijn positie als Tsjetsjenië-onderhandelaar kwijtgeraakt. Sindsdien pleit hij voor 'radicale maatregelen' en 'versterking' van de Russische troepen in de deelrepubliek.