Groei aantal rokende jongeren

ROTTERDAM, 21 AUG. Het percentage rokende jongeren is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Van de 10- tot 19-jarigen rookt nu 31 procent. Vorig jaar werd nog 29 procent gemeten. De stijging is het grootst onder jongens van 15 tot 19 jaar.

Daar is het percentage rokers in een jaar tijd gestegen van 46 tot 52 procent. Het aantal rokers in de groep van 10 tot 14 jaar, waarin het percentage rokers de laatste jaren was gestegen tot 13 procent, is niet verder gegroeid. Van de volwassen Nederlanders rookt ruim een derde. Dit blijkt uit een enquête onder 5.000 jongeren, afgenomen door het NIPO in opdracht van de Stichting Volksgezondheid en Roken.

De Nederlandse regering wil tabaksreclame en verkooppunten voor sigaretten verder beperken om jongeren minder in contact te brengen met roken. Het idee dat jongeren worden aangezet tot roken door tabaksreclame is bevestigd door twee onderzoeken die vorige week zaterdag in het British Medical Journal werden gepubliceerd.

In het ene onderzoek enquêteerden Britse onderzoekers van de universiteit van Manchester dezelfde schoolklassen met in totaal 1.450 11- en 12-jarige kinderen tweemaal, met een tussenpoos van een jaar. Gedurende dat jaar rookte een kwart van de ondervraagde kinderen hun eerste sigaret. De onderzoekers vroegen beide keren naar rookgedrag van het kind en naar kennis van sigarettenmerken. Bij de tweede enquête zei 8 procent van de jongens en 4 procent van de meisjes regelmatig te roken.

Kinderen die in de eerste enquête de namen van de meest geadverteerde sigarettenmerken noemden liepen de grootste kans een jaar later te roken. Kinderen die merken noemden waarvoor weinig was geadverteerd rookten een jaar later veel minder, even vaak als kinderen die geen merken wisten te noemen. De onderzoekers concludeerden dat advertenties kinderen aanmoedigen met roken te beginnen.

Het andere onderzoek vond plaats in India in oktober en november vorig jaar, rond de cricket test matches tussen India en Nieuw Zeeland. Het toernooi werd gesponsord door sigarettenfabrikant Wills. De naam Wills was tijdens de directe tv-uitzendingen veelvuldig in beeld. Onderzoekers van de Goa Cancer Society en het Tata Memorial Hospital in Bombay enquêteerden 1.948 Indiase high-schoolkinderen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.

De meerderheid dacht dat minstens één speler van Indiase team rookte, 20 procent dacht dat minstens vier spelers van het team rookten. Het Indiase cricketteam bestaat echter uit niet-rokers. De scholieren die veel tv keken rookten beduidend meer Wills-sigaretten dan de niet-kijkers.