Gingrich: 'Powell minister van Buitenlandse Zaken onder Dole'

WASHINGTON, 21 AUG. De toekomst van de gepensioneerde generaal Colin Powell blijft een geliefd gespreksonderwerp in de Amerikaanse politiek, ook nu duidelijk is dat hij niet meer Republikeinse presidentskandidaat kan worden en evenmin diens running mate.

Geruchten dat Powell in de markt is voor het ministerschap van Buitenlandse Zaken als Bob Dole tot president wordt gekozen kregen maandagavond plotseling geloofwaardigheid toen Newt Gingrich, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een groep van 150 campagnemedewerkers onder groot gejuich meedeelde: “Colin heeft al aangegeven dat hij het [een benoeming] zal accepteren.”

Maar de generaal, die niet voor niets zijn naam heeft gegeven aan de Powell-doctrine, de theorie die grote terughoudendheid en uiterste voorzichtigheid bepleit voor elk militair optreden, houdt zich op de vlakte. Terwijl hij gisteren in Kentucky met Dole en diens kandidaat voor het vice-presidentschap, Jack Kemp, op campagne was, zei Powell dat de post hem niet was aangeboden en dat hij dus ook niets had aanvaard. “Alles is nog open. Maar nu is het belangrijker om te zorgen dat het team wordt gekozen.” Powell heeft ook gezegd dat hij “alles in overweging zal nemen wat de president me vraagt te doen”.

Tijdens de Republikeinse conventie, vorige week in San Diego, hield Powell een toespraak waarin hij Dole en Kemp aanprees en uiteenzette waarom hijzelf Republikein is. Powells rede werd niet alleen op de conventie, maar blijkens opiniepeilingen ook in het land zeer gewaardeerd.

Geruchten dat Dole al spoedig de samenstelling van een soort schaduwkabinet zal bekendmaken om zijn campagne extra vaart te geven circuleerden ook al in de wandelgangen van de conventie, vooral in verband met Powell. Powells grote populariteit zou Dole kunnen helpen, terwijl hij met zijn binnen de Republikeinse partij afwijkende meningen over abortus en positieve discriminatie op Buitenlandse Zaken weinig kwaad zou kunnen, is de gedachte in Republikeinse kring.