Gelderse Papier lijdt verlies

Gelderse Papiergroep heeft in de eerste zes maanden van 1996 een verlies uit gewone bedrijfsuitoefening geleden van 5,3 miljoen, tegenover een winst van 2,4 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Door een belastingmeevaller van 1,4 miljoen bleef het nettoresultaat na belasting beperkt tot een verlies van 3,9 miljoen, tegenover een nettowinst van 0,6 miljoen in het eerste semester van 1995.

Het verlies is mede veroorzaakt door een verlaging van de celluloseprijzen (een belangrijke grondstof voor de papierindustrie) waarmee een herwaardering van 5 miljoen was gemoeid. Wanneer de resultaten worden vergeleken met het tweede halfjaar van 1995, dan staat Gelderse Papiergroep er echter een stuk beter voor. De onderneming zakte in die periode diep in de rode cijfers, waardoor het nettoverlies over geheel 1995 uitkwam op 30,3 miljoen.

Gelderse Papiergroep stelt vast dat er meer papier wordt ingekocht. Ook zijn door de lagere celluloseprijzen de marges verbeterd. In de komende periode denkt Gelderse Papiergroep te kunnen profiteren van een lopende reorganisatie, waarbij 230 van de 1280 banen zijn geschrapt. Als gevolg hiervan zijn de bedrijfskosten omlaag gebracht.

De directie van de papierfabriek verwacht het tweede semester dan ook weer winst te boeken. Dit resultaat zal voldoende positief zijn om het verlies over het eerste halfjaar te compenseren.

Gelderse Papiergroep is voor 70 procent in handen van het in Amsterdam gevestigde concern KNP BT (papier en distributie). Vorig jaar nog willde KNP BT Gelderse Papiergroep verkopen. Dit plan is wegens de teleurstellende resultaten van de dochter in de ijskast gezet. Gelderse Papiergroep maakt bijzondere papiersoorten, die bijvoorbeeld gebruikt worden voor waardepapieren en geld.