Een vaste baan na uitzendwerk

Infographic: Het gaat goed met de uitzendmarkt. Bedrijven als Randstad schrijven goede winstcijfers. De groei zal voorlopig nog doorzetten: de Europese en Amerikaanse uitzendmarkten nemen naar verwachting met tien procent per jaar toe. De kans dat de groeiende groep uitzendwerkers een vaste baan zal vinden is al jaren gelijk.

Uit onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut blijkt dat van de 648.000 Nederlanders die in 1995 uitzendwerk deden, 56 procent op zoek was naar een vaste baan. Van hen vond uiteindelijk slechts eenderde vast werk. De rest bleef tijdelijk werk verrichten, volgde een opleiding of werkte niet meer. Van de mensen die geen vast werk zochten kreeg toch nog 16 procent een vaste betrekking.

Minder dan de helft van al het vaste werk werd gevonden bij de inlener (het bedrijf waar de uitzendkracht tijdelijk werk verrichtte). De rest ging bij een andere werkgever aan de slag. Deze laatste groep hechtte veel minder waarde aan de rol van het uitzendbureau bij het vinden van een baan: 11 procent noemde de invloed van het uitzendwerk 'sterk' of 'zeer sterk', tegen 78 procent van de groep die bij de inlener mocht blijven.

De meeste ex-uitzendwerkers vinden een baan in het midden- en kleinbedrijf. Slechts 12 procent van de baanvinders komt terecht in een bedrijf met meer dan 500 werknemers, terwijl 37 procent belandt bij een firma met 10 tot 49 medewerkers.

    • Arlen Poort