Directeuren toch onder wet WAZ

DEN HAAG, 21 AUG. Directeuren-grootaandeelhouders komen toch te vallen onder de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). Dat zegde staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren toe aan het MKB, de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zullen kleine bedrijven te maken krijgen met een ander WAO-premieregime dan grote bedrijven.

De maatregelen gaan in vanaf 1 januari 1998 als de nieuwe WAO en WAZ ingaan. De WAZ is de opvolger van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Het verschil tussen beide wetten is dat de WAZ alleen uitkeert als iemand die arbeidsongeschikt wordt ook daadwerkelijk inkomen heeft gehad. Voor de AAW kwamen ook mensen in aanmerking die nooit hebben kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze op jonge leeftijd gehandicapt zijn geworden.

Overeenkomst tussen AAW en WAZ is dat het om een minimumvoorziening gaat van maximaal 70 procent van het minimumloon.

Aanvankelijk zouden zelfstandige ondernemers met een eigen besloten of naamloze vennootschap, de dga's (directeuren-grootaandeelhouders), als werknemer worden aangemerkt en daarom in de nieuwe WAO worden ondergebracht. Het Europese Hof dacht daar echter anders over en beschouwt de dga's als zelfstandigen. Een opvatting die door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming van de sociale zekerheid (Tica) en het MKB wordt gedeeld.

Volgens secretaris sociale zaken E. Tielens van het MKB doen de dga's er goed aan zich bij te verzekeren om een al te groot inkomensverlies te voorkomen. De WAZ is immers een basisvoorziening, terwijl de uitkering op basis van de WAO gerelateerd is aan het laatst verdiende inkomen.

Tielens bedong in het gesprek met De Grave ook dat kleine bedrijven - met minder dan vijftien werknemers - te maken krijgen met een andere premiedifferentiatie dan grote bedrijven. De Grave zegde toe voor de kleine bedrijven een smallere bandbreedte rond de landelijk gemiddelde WAO-premie te hanteren dan voor de grote ondernemingen. Volgens Tielens is afgesproken dat de kleine bedrijven hoogstens 1,75 procent meer of minder premie zullen betalen dan het landelijk gemiddelde, afhankelijk van het aantal WAO'ers in een bedrijf. Grote bedrijven zullen met grotere marges te maken krijgen. De kans dat een werknemer van een klein bedrijf arbeidsongeschikt wordt is immers kleiner dan bij een grote onderneming, zo is de redenering van het MKB.