Bij rapport over rellen juli; Druk Jakarta op commissie rechten mens

JAKARTA, 21 AUG. De Indonesische regering heeft de Nationale Commissie voor de rechten van de mens aangeraden “te denken aan het landsbelang” alvorens de resultaten van haar onderzoek naar de rellen van eind juli in Jakarta openbaar te maken. Dat zegt de vice-voorzitter van de commissie, Marzuki Darusman, vandaag in Jakarta Post.

“De regering verwacht dat wij de belangen van de natie in het oog houden als wij de waarheid over de rellen van 27 juli onthullen”, aldus Darusman. “Dat is wat de commissie en alle andere partijen ook verwachten.”

Darusman en zeven andere medewerkers van de commissie hadden gisteren een ontmoeting met topfunctionarissen van de regering en het leger. Bij de besprekingen, die tweeëneenhalf uur duurden, waren de coördinerende minister voor Politieke Zaken en Veiligheid, Soesilo Soedarman, de minister van Justitie, Oetojo Oesman, de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Suryatna Subrata, en hoge functionarissen van de politie en het leger aanwezig. Darusman ontkende dat de regering druk uitoefent op de commissie om de resultaten van het onderzoek te beïnvloeden. “Ik denk dat de regering de onafhankelijkheid van de commissie respecteert.”

De publicatie van het rapport over de toedracht van de rellen is al drie keer uitgesteld. Een medewerker van de commissie, Baharuddin Lopa, zei dat de resultaten van het onderzoek “spoedig” openbaar zullen worden gemaakt. Hij verklaarde dat de commissie op problemen was gestuit bij het controleren van informatie van ooggetuigen. “Sommige mensen, die eerder beweerden dat zij iets wisten over het incident, hebben hun getuigenis ingetrokken”, aldus de medewerker.

De Indonesische politie heeft na de rellen ten minste 150 arrestaties verricht. Gisteren werd een Indonesische rooms-katholieke pastoor, Ignatius Sandyawan, aangeklaagd wegens belediging van president Soeharto. Ook zou hij zich in het openbaar vijandig hebben uitgelaten jegens de autoriteiten en onderdak hebben verschaft aan criminelen. De politie zal de jezuïet vandaag voor de tweede keer verhoren. De advocaat van de priester zei dat de autoriteiten Sandyawan gisteren na een verhoor van ruim drie uur in staat van beschuldiging hebben gesteld. De pastoor werd niet gearresteerd, omdat kerkelijke functionarissen hebben gegarandeerd dat hij voor de rechtbank zal verschijnen.

Sandyawan, die secretaris is van een vrijwilligersteam dat steun verleent aan slachtoffers van de rellen, bood onderdak aan drie leden van de verboden Democratische Volkspartij (PRD), onder wie Budiman Sudjatmiko, de leider van de partij. De drie werden later overgebracht naar het huis van Sandyawans broer, die tegelijkertijd met Sudjatmiko werd gearresteerd. (AFP, Reuter)