Agent moet beroep op geldmarkt doen

AMSTERDAM, 21 AUG. De afgelopen week heerste er een vriendelijke stemming op de geldmarkt. De tarieven voor interbancaire deposito's vertoonden over de gehele linie een dalende tendens. De 1-maands interbancaire rente daalde met 4 basispunten (honderdste procentpunten) tot 2,96 procent. Mede onder invloed van de rentebewegingen op de kapitaalmarkt daalde het 12-maands interbancaire tarief met maar liefst 10 basispunten tot 3,33 procent. Belangrijke reden voor deze rentedalingen is de opnieuw aangewakkerde hoop op een verlaging van het repo-tarief door de Duitse Bundesbank. De kans op een tariefsverlaging zou zijn toegenomen omdat 'chief economist' Issing van de Buba zich zorgen maakte over het economische herstel en over de stijging van de D-mark-koers. Begin vorige week zei Issing overigens dat de Duitse economie in het tweede kwartaal waarschijnlijk sterker zou zijn gegroeid dan wordt verwacht, en dat een renteverlaging niet de oplossing is voor de Duitse problemen. De Bundesbank heeft derhalve volop de mogelijkheid om de markten morgen te verrassen.

Minder verrassend is de aanwezigheid van de Agent van Financiën op de geldmarkt. Uit de Weekstaat valt af te lezen dat na betalingen van het rijk ter waarde van 4,3 miljard gulden, afgelopen maandag nog slechts 907 miljoen gulden in de schatkist te vinden was. Weliswaar wordt er vandaag 800 miljoen gulden gestort op eerder gecontracteerde DTC's (Dutch Treasury Certificates), maar daar staan deze week betalingen van het rijk tegenover van ruim 3,5 miljard gulden. Het rijk zal dus voor 1,5 à 2,0 miljard gulden korte middelen moeten aantrekken op de geldmarkt. Begin deze week heeft de Agent al voor circa 1 miljard gulden aan 1-weeks kasgeld uit de markt gehaald. In de loop van de week zal de Agent zich wederom tot de geldmarkt moeten wenden. Volgende week, wanneer de belastingontvangsten binnenstromen, kunnen de korte schulden worden afgelost. Daarnaast wil de Agent per eind augustus DTC's terugkopen omdat de belastingontvangsten daartoe ruimte bieden.

De nieuwe speciale belening, die gisteren is ingegaan en een looptijd van 3 dagen heeft, is 1,35 miljard gulden lager dan de vorige. Deze verlaging wordt mede mogelijk gemaakt doordat het saldo van betalingen en ontvangsten van het rijk de geldmarkt wat verder zullen verruimen.

Bron: Economisch Bureau ING