Werkgevers: vrije keuze pensioenen

ROTTERDAM, 20 AUG. De meeste werkgevers willen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder ze zich willen aansluiten. Dat blijkt uit een NIPO-onderzoek dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is gehouden. Tweederde van de voorstanders van keuzevrijheid verwacht dat liberalisatie zal leiden tot lagere kosten als gevolg van concurrentie tussen de pensioenuitvoerders.

Het Verbond van Verzekeraars ziet de uitkomsten als steun voor haar standpunt dat bedrijven meer vrijheid moeten krijgen bij het kiezen van de uitvoerders van hun pensioenregelingen. Het Verbond lobbiet al enige tijd voor liberalisatie van de pensioenregelingen, een markt met jaarlijks miljarden premies en honderden miljarden guldens vermogensbeheer. Volgens de verzekeraars is 39 procent van het bedrijfsleven en daarmee vergelijkbare instellingen wettelijk verplicht aangesloten bij een pensioenfonds dat de pensioenregeling van een hele bedrijfstak uitvoert, zoals de bouw.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek van het NIPO zelf dat 46 procent van de werkgevers de verplichte deelneming afwees, aldus een woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen vindt dat de verzekeraars ten onrechte niet de mening van werknemers hebben gevraagd. In 1994 hebben de bedrijfstakpensioenfondsen dat laten onderzoeken: 62 procent van de werknemers bleek tegenstander van afschaffing van de verplichte deelneming. De bedrijfstakpensioenfondsen vinden de antwoorden in de enquête verder weinig consistent.

De ondernemers willen volgens het NIPO-onderzoek van de verzekeraars in overgrote meerderheid (93 procent van de ondervraagden) dat werkgevers en werknemers op brancheniveau vaststellen aan welke voorwaarden de pensioenregeling moet voldoen. Driekwart vindt dat alleen de werkgever of de werkgever in samenspraak met werknemers moeten beslissen over het niveau van de pensioenregeling. Minister Melkert van Sociale zaken pleitte onlangs voor versobering van de pensioenregelingen.