Stellingen

Pessimisten die zichzelf liever realist noemen gaan voorbij aan het feit dat hun sombere bespiegelingen en verwachtingen eerst nog werkelijkheid dienen te worden.

B. BIJL, Rijksuniversiteit Leiden

Het manuscript van Albert Einstein over zijn relativiteitstheorie is van 'onschatbare' waarde.

E. VAN DER VOSSEN, Rijksuniversiteit Leiden

De hedendaagse beschikbaarheid van communicatiemiddelen, zoals fax en E-mail, vergroot niet alleen het aantal mogelijke contacten, maar ook het aantal mogelijke misverstanden.

S. DE PEE, LU Wageningen

Ondertunneling van het groene hart betekent een ondergraving van het milieu.

F. MEIJER, Universiteit van Amsterdam

De populariteit van de tennissport kan worden afgemeten aan het feit dat een vroeger specifieke dienstbodekwaal nu bekend staat als tennisarm.

E. SJOER, Rijksuniversiteit Leiden