Samsung onderhandelt opnieuw met Fokker

ROTTERDAM, 20 AUG. Het Zuidkoreaanse industrieconcern Samsung heeft op de valreep toch weer belangstelling voor de overname van Fokker. Volgens het doorgaans goedgeinformeerde blad Flight International, dat zich baseert op bronnen in Zuid-Korea, zou het de bedoeling zijn de gesprekken over de aankoop van de failliete vliegtuigfabriek binnen twee maanden af te ronden. Dit voorjaar liepen gesprekken met Samsung op niets uit.

Samsung heeft volgens Flight samen met zijn accountant Coopers & Lybrand een team van deskundigen afgevaardigd om de zaak te bestuderen. De hernieuwde Koreaanse interesse volgt op actie van de Nederlandse regering die een “nominale” participatie zou overwegen. De besprekingen zijn erop gericht de produktielijnen voor de Fokker 70 en de Fokker 1000 open te houden en intussen te werken aan een versie van deze regionale toestellen, een Fokker 130.

Het is onduidelijk of nog tijdig genoeg een akkoord met Samsung kan worden bereikt. Fokker werkt momenteel aan de laatste vliegtuigen van de orderportefeuille. Het personeelsbestand is tot het uiterste gereduceerd en toeleveranciers overwegen te stoppen met het leveren van vleugels e.d.

Een ander probleem is dat Fokkers ontwerpafdeling intussen tot circa 60 mensen is gedecimeerd. Ingewijden betwijfelen of met zo'n kleine groep technische experts een compleet nieuw vliegtuig valt te ontwikkelen.

De nieuwe interesse van Samsung voor Fokker volgt na het mislukken van de eerdere plannen van Samsung en het Chinese AVIC om samen een nieuwe regionaal straalvliegtuig, de AE-100, te bouwen. De Chinezen weigerden tegemoet te komen aan de Zuidkoreaaasne eisen van een minimaal aandeel van 20 procent en een gedeelte van de eindassemblage.