Produktie industrie steeg fors in juni

De produktie van de industrie blijft stijgen. Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de produktie in juni van dit jaar 4,7 procent hoger lag dan in juni vorig jaar. Het is tevens de grootste toename sinds juni 1995. Hierdoor komt de produktiegroei in het tweede kwartaal 3,5 procent hoger uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Over het eerste halfjaar bleef de groei beperkt tot 2,6 procent, minder dan de gemiddelde groei (2,8 procent) die over het gehele jaar 1995 werd gemeten.

De grootste stijging van de produktie deed zich in de eerste zes maanden voor in de metaalindustrie, met een toename van 4,9 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 1995. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie bleef met een groei van 3 procent ten opzichte van de eerste helft van 1995 ruim boven het gemiddelde. Daarentegen liep de produktie in de basismetaal met 5,4 procent terug. Ook in de chemische (- 1,3 procent) en de rubber- en kunststoffenindustrie (- 2,2 procent) nam de produktie in de eerste zes maanden af, ten opzichte van de eerste helft van 1995