Koerden vechten in Noordoost-Irak

NICOSIA, 20 AUG. In Noordoost-Irak wordt al enige dagen weer gevochten tussen de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en de Koerdische Democratische Partij (KDP). De rivaliserende groeperingen hebben er elkaar gisteren van beschuldigd de gevechten begonnen te zijn. De nieuwe vijandelijkheden ondermijnen de wapenstilstand die de rivaliserende groeperingen na bemiddeling van de Verenigde Staten vorig jaar september sloten.

Na de Golfoorlog werd Noord-Irak een de facto autonoom gebied, dat wordt bestuurd door de Koerdische groeperingen. Aanvankelijk werkten de PUK en de KDP, die van oudsher in een strijd om de macht zijn verwikkeld, samen, maar al snel raakten beide groeperingen weer slaags. (AP)