Extraatje voor ontvangers huursubsidie

DEN HAAG, 20 AUG. Mensen die huursubsidie ontvangen krijgen dit jaar een eenmalige uitkering van vijftig gulden voor alleenstaanden en honderd gulden voor meerpersoonshuishoudens. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken gisteren bekendgemaakt.

Met dit bedrag compenseert het kabinet het verlies aan koopkracht dat onder meer ontstond doordat de nominale ziekenfondspremie begin dit jaar hoger uitviel dan was verwacht. Iedereen die tussen 1 juli 1995 en 30 juni 1996 huursubsidie kreeg, komt in aanmerking voor de uitkering. Het betreft circa 950.000 mensen die via het ministerie van VROM na het insturen van een antwoordkaart de uitkering ontvangen. De koopkrachtreparatie was in april aangekondigd na een motie van de Kamerleden Noorman-Den Uyl (PvdA) en Bakker (D66).

Vanaf volgend jaar geldt een structurele verhoging van de huursubsidie met vijftig en honderd gulden, die het rijk jaarlijks 67 miljoen gulden kost. De verhoging komt bovenop de vijftig miljoen die het kabinet eerder dit jaar extra voor individuele huursubsidie uittrok. Dit bedrag was bedoeld voor alleenstaanden onder de 65 jaar met een inkomen iets boven het minimum. Ook dit was een maatregel ter compensatie van koopkrachttegenvallers. Naast de tegenvallende ziekenfondspremie betaalden werknemers twee maanden langer dan voorzien premie doordat de Ziektewet pas per 1 maart in plaats van 1 januari werd afgeschaft. Bovendien pakten gemeentelijke heffingen hoger uit dan verwacht.

Mensen met een laag inkomen die geen huursubsidie krijgen omdat ze een eigen huis hebben, maar wel in aanmerking komen voor de koopkrachtreparatie, krijgen de eenmalige uitkering via de bijzondere bijstand van de gemeente.

Iemand met een laag inkomen die geen huursubsidie ontvangt en niet in het bezit is van een huis, maar wel de koopkracht heeft zien dalen door de hogere ziekenfondspremie, krijgt geen eenmalige uitkering. Het kabinet heeft gekozen voor koopkrachtreparatie via de huursubsidie, omdat het hiermee de meeste mensen uit de doelgroep met de laagste inkomens bereikt.

De extra bedragen van vijftig en honderd gulden worden niet volgens de vaste regels van de individuele huursubsidie toegekend. In dat geval zouden het niveau van de huren en van het inkomen beslissend zijn voor de hoogte van het subsidiebedrag. Omdat het een maatregel betreft die ten goede moet komen aan de laagste inkomens, is gekozen voor een vast bedrag.