Correcties & Aanvullingen

Vermogen

In het artikel De rijken worden steeds rijker (in de krant van zaterdag 17 augustus, pagina 13) stond dat het gezamenlijk vermogen van de Nederlanders in 1993 800 miljoen gulden bedroeg. Dit is onjuist. Het juiste bedrag is 800 miljard gulden.