BNG ziet resultaat 20 miljoen stijgen

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft haar halfjaarresultaat zien stijgen met 20 miljoen tot 162 miljoen gulden. Door de verbetering van de rentemarge stegen de totale baten met 26 miljoen. De lasten gingen met 6 miljoen omhoog tot 34 miljoen. Dit heeft de bank vandaag bekendgemaakt.

Hogere personeelskosten zorgden voor de stijging van de lasten. De bank had tijdelijk externe krachten ingehuurd wegens twee grote automatiseringsprojecten. Het balanstotaal nam toe met 7,6 miljard tot 107,7 miljard. De bank is in handen van de gemeenten.