A. Wendels

De president van het gerechtshof in Leeuwarden, A. Wendels, is vrijdag 16 augustus op 66-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 1985 president van het hof. Wendels werd op 10 augustus 1930 in Schoonhoven geboren.

Zijn carrière bij justitie begon in 1956 als waarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie in Rotterdam. In 1964 werd hij in Dordrecht rechter-plaatsvervanger en drie jaar later werd hij in Amsterdam tot rechter benoemd. Wendels had ook verscheidene nevenfuncties.

Hij was medewerker van de vereniging Nederlandse jurisprudentie, trad op als docent bij cursussen en maakte deel uit van vele commissies. Zo was hij voorzitter van de commissie Friese taal in het rechtsverkeer. Ook in de kerk is hij actief geweest. Wendels was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.